Consells per a millorar la gestió del temps 

Com bé diuen, “el temps és or”, però a vegades ens costa gestionar-lo bé per a poder traure’n el màxim profit. Consells per a millorar la gestió del temps.

coneix-te

Compartix

Es podria determinar la nostra capacitat de producció quan s’avalua la gestió del temps: com més ben aprofitat i gestionat està, es diu que la productivitat és més alta. Però això és realment així? Competitivitat, eficàcia, eficiència i productivitat són conceptes que sobrevolen les nostres tasques diàries: podrien ser les característiques d’un bon treballador?


Actualment hi ha un corrent que vol humanitzar el treball en les empreses, tractant millor el treballador, d’igual a igual, procurant que siga este qui es gestione l’organització i el funcionament, plantejant que es respecte el seu ritme de treball, complint els objectius o estàndards de l’empresa: no és esta una altra manera de facilitar la productivitat?


Tots coneixem i apliquem la dita “el temps és or”. Des del punt de vista de la psicologia és una visió reduccionista i utilitarista. Tant és així que moltes vegades es produïxen en la persona posicions oposades interiorment, quan pensa “no aprofite el temps, no aconseguisc fer les coses a temps, no arribe a tot el que he de fer...”. En eixe moment apareix una emoció negativa: normalment en forma de culpa i altres sentiments negatius respecte de la nostra utilitat i competència, i poden arribar a produir-se bloquejos mentals.


Esta situació en què ens trobem té molt a vore amb la manera d’afrontar les tasques: ens podem trobar fent diverses tasques alhora, cosa que es coneix com multitasca, que tantes vegades ens agafa desprevinguts i acaba generant una percepció negativa d’un mateix, pot ser que siga producte d’unes altes expectatives respecte del nostre rendiment de cara a les tasques que tenim encarregades o que ens autoencarreguem i autoexigim.


Cómo podem gestionar eficazmente el temps

Abans de començar a enumerar les idees principals, canviarem la perspectiva. El temps és escàs, però les tasques són moltes. La perspectiva és millorar la gestió de l’energia per a afrontar els reptes de cada dia. 

1. Prioritza el que és important: descans, alimentació, hidratació i esport. No podem cuidar o gestionar l’energia si no en tenim i la cuidem.

2. Tècnica d’Eisenhower: per a ordenar les tasques, utilitza l’esquema següent: 

  • Tasques URGENTS i IMPORTANTS: fes-les JA.
  • Tasques IMPORTANTS, però NO URGENTS: posa dia i hora per a fer-les.
  • Tasques URGENTS, però NO IMPORTANTS: delega en una altra persona.
  • Tasques NO IMPORTANTS i NO URGENTS: no faces res.

3. Estalvia distraccions: TV, telèfon, xarxes socials... Perdem temps amb xicotetes incursions en estes distraccions que ens impedixen estar focalitzats en el que és important, en el que realment volem fer.

4. Anota les distraccions: pot passar que, mentre desenvolupem una tasca, ens envaïxen altres idees de coses que seria bo tindre en compte: anota-les! Així no les oblidaràs, ni tampoc et generaran una distracció.

5. Apagada tecnològica: per a poder estar concentrat en les tasques hem de sacrificar l’entreteniment. Determina un temps per a estar en línia i un altre per a estar fora de línia. No podem estar sempre disponibles, connecta el mode “no molesteu”.

6. Visualitza: abans d’iniciar una tasca pensa com t’agradaria fer-la, quins mitjans necessites, quant de temps necessites per a fer-la i quin grau de concentració necessita. Així podràs aconseguir el final del que et proposes.

7. Llista de tasques: qui no ho ha fet alguna vegada? Formen part de la nostra vida i el més important és que no determinen el nostre ànim quan comprovem el que no hem fet. Hem de concretar el que farem, encara que siga poc.

8. Llista de NO tasques: quines coses són les que pots fer i que no et beneficien? Anticipa’t! Fes una llista del que no vols fer. És molt eficaç.

9. Regla 25 + 5: una vegada planificada la tasca, posem tota l’energia per a fer-la durant 25 minuts. Després descansem uns altres 5 minuts, desconnectem i planifiquem la següent. Així dediquem temps concrets a tasques concretes.

10.Mantín la taula ordenada. No es pot treballar en una taula plena de trastos. Procura mantindre-la ordenada. Si cal, dedica-li un temps abans de començar i quan acabes.