Medicaments caducats: què en fem? 

Els medicaments també caduquen. Et contem com s’ha de procedir quan ja han vençut per a fer-ne un ús responsable i sostenible.

és eco, és lògic

Compartix


En moltes cases és comú tindre una farmaciola o espai d’emmagatzematge on tenim els elements bàsics per als primers auxilis, des d’elements per a la neteja i desinfecció de ferides fins a apòsits, sèrums, etc. Però què passa amb els medicaments?


I és que un altre dels costums que solem tindre és guardar medicaments en les farmacioles de casa, sobretot analgèsics i antiinflamatoris, que ens ajuden amb les malalties més comunes. Tanmateix, també és típic que, sense adonar-nos-en, ens trobem amb medicaments que hem guardat d’algun tractament i que no ens servixen, o simplement que els fàrmacs que tenim estiguen caducats. És quan tenim el dubte de què n’hem de fer.

On es reciclen els medicaments?

Fer un ús responsable dels medicaments és una tasca de tots. Perquè, quan caduquen o ja no els utilitzem, és convenient i recomanable portar-los a la farmàcia perquè reben el tractament correcte.


La majoria de les farmàcies espanyoles disposen del que s’anomena Punt SIGRE, que és un contenidor menut on podem depositar les medecines que ja no necessitem, i així facilitem que el cicle de vida del medicament es complisca correctament.

Objectius principals del Punt SIGRE

SIGRE és una entitat sense ànim de lucre formada per empreses del sector farmacèutic que s’encarrega de garantir una gestió mediambiental correcta dels envasos i de les restes de medicaments que es generen en les cases.


La seua funció té dos objectius principals:

  • El mediambiental, ja que evita que les restes de medicaments i els seus envasos es tiren al fem o pel desaigüe, amb el risc consegüent de contaminació de sòls i aigües.
  • El sociosanitari, perquè afavorix la no acumulació de medicaments en casa i ens sensibilitza dels riscos sanitaris derivats d’un ús inadequat, fet que deriva en una automedicació gens recomanada arran de tindre un accés fàcil a les medicines. Si evitem tindre medecines en casa, evitarem també utilitzar-les, abusar-ne o, fins i tot, que els xiquets se’n puguen prendre per accident.

 Què podem portar al Punt SIGRE?

  • Medicaments caducats: abans de prendre’ns qualsevol fàrmac que tinguem en casa, convé revisar la data de caducitat i no prendre’ns-el en cap concepte si ha passat la seua vigència. A més, una vegada a l’any, com a mínim, és important revisar tota la farmaciola i rebutjar tots els medicaments que ja no es puguen utilitzar.
  • Blísters o envasos buits: per risc de contaminació, es recomana també portar al Punt SIGRE tant els envasos de plàstic de les píndoles com els envasos de plàstic o vidre de xarops, col·liris i altres tipus de medicaments líquids. Podem portar-hi fins i tot les caixes de cartó buides.

Procés d’arreplega de medicaments: com funciona

L’arreplega de fàrmacs per part dels punts SIGRE seguix un procés circular. Al mateix temps que les empreses de distribució de medicaments fan l’entrega en cada farmàcia, arrepleguen el contenidor dels que ja no servixen. Amb este sistema de logística inversa, el planeta evita l’emissió de 1.400 tones de CO2 a l’any, segons fonts de l’entitat. 


Els medicaments retirats es traslladen a la planta de tractament d’envasos i residus de medicaments, on se separen per a reciclar-los correctament. Per una banda, es reciclen els envasos buits, reutilitzant paper, cartó, vidre o plàstics; i per una altra, es dividixen els medicaments perillosos dels no perillosos. Els primers es destruïxen i els no perillosos s’eliminen mitjançant un sistema de valorització energètica, utilitzant-ne les restes com a combustibles per a processos industrials.