Equip editorial

Edita:

Consum S. Coop. V.


Consell de Redacció:

Teresa Bayarri, Mónica Alós, Vanessa Pérez, Mamen Eslava, Amparo Monar, Juan Manuel García i Ricardo Fabregat.


Administració i Documentació: 

Tina Álvarez, Andrea Rodríguez, Inma Costa i Vanessa Gómez.


Redacció i Administració:

Consum S. Coop. V. Avda. Alginet, nº 1, 46460 Silla (València) Telèfon: 900 500 126 Fax: 96 120 18 63 e-mail: comunicacionexterna@consum.es.


Col·laboracions:

Juan Gil (Psicòleg), Sarrià Masià (Traductors), Ximena Orbe (Nutricionista), María Falcó (Especialista en mascotes)


Fotografía:

Arxiu de Consum S. Coop. V.