Com podem contribuir a millorar la biodiversitat urbana? 

T’expliquem què és la biodiversitat urbana, quina importància té i quins són els seus beneficis. Descobrix mesures per a mantindre l’equilibri ecològic a la ciutat.

és eco, és lògic

Compartix


El rebombori constant de les ciutats sovint ens desconnecta de la naturalesa. A pesar d’esta separació aparent, les àrees urbanes poden tindre un paper clau en la conservació de la biodiversitat si tots hi posem una miqueta de la nostra part. Les ciutats són ecosistemes actius i podrien oferir oportunitats per a protegir i fomentar la vida silvestre. Per què no? Ací tens algunes idees per a contribuir a la biodiversitat des de casa.

Què és la biodiversitat?

La biodiversitat és la varietat d’organismes vius en un determinat lloc i inclou éssers vius, des de microorganismes com bacteris i fongs fins a plantes, animals i éssers humans. Esta diversitat biològica proporciona una sèrie de beneficis fonamentals per als éssers humans, com ara la producció d’aliments, la medicina, la regulació del clima, la pol·linització de cultius, el cicle de nutrients o la purificació de l’aigua i l’aire, entre d’altres.Importància de la biodiversitat urbana

La biodiversitat a les ciutats és fonamental per a la qualitat de vida dels habitants i per a l’equilibri dels ecosistemes. Amb l’adopció de pràctiques sostenibles i la creació d’entorns amigables amb la naturalesa, les ciutats poden convertir-se en motors de conservació que fomenten la convivència en harmonia de la vida urbana i la biodiversitat. Tots podem acomplir un paper vital en esta missió, cada acció compta.

Medidas para mejorar la biodiversidad doméstica

1. Crear espais verds:

  • Jardins comunitaris i parcs urbans. Estos espais poden convertir-se en refugis vitals per a insectes, aus i xicotets mamífers. La plantació d’espècies de la zona i la creació d’hàbitats específics, com zones de papallones o refugis per a abelles, promouen la biodiversitat local.
  • Sostres verds i jardins verticals. Transformar terrats i parets en àrees verdes no només millora la qualitat de l’aire i reduïx la temperatura, sinó que també proporciona un entorn atractiu per a plantes i animals i contribuïx a la biodiversitat urbana.

2. Conservar la flora i la fauna locals:

  • Promoure espècies locals: si es planten espècies de la zona, es promou la salut dels ecosistemes i es proporciona aliment i refugi per a la fauna local. És recomanable evitar les espècies invasores que podrien desplaçar les locals.
  • Refugis urbans per a animals: instal·lar caixes niu, abeuradors o alimentadors per a aus pot atraure diferents espècies i ajudar a mantindre poblacions saludables en àrees urbanes, sempre que estiguen controlades. 

3. Reduir l’impacte ambiental:

  • Gestió sostenible de residus: reciclar, reduir i reutilitzar són accions clau per a disminuir l’impacte ambiental a les ciutats. A més, la gestió adequada de residus evita la contaminació que afecta la biodiversitat.
  • Ús responsable de recursos: promoure l’eficiència energètica, reduir el consum d’aigua i triar mitjans de transport sostenibles ajuda a preservar els ecosistemes naturals fora de la ciutat.

4. Educació i participació:

  • Conscienciació i educació ambiental: és important fomentar l’organització i participació en tallers, xarrades i activitats que eduquen la comunitat sobre la importància de la biodiversitat i sobre com hi pot contribuir cada individu.
  • Participació ciutadana: involucrar la ciutadania en programes de voluntariat, com ara en la neteja d’àrees naturals urbanes o projectes de restauració ambiental, enfortix el vincle entre la comunitat i la conservació ambiental.