Desparasitar gats i gossos, una qüestió de salut

Ja arriba l’estiu, una època en la qual a totsens agrada disfrutar de les activitats a l’aire lliure, sobretot si tenim gossos. Però també és l’època d’any en què hem de tindre més precaució amb elstemuts paràsits, que poden contagiar els nostres animals de greus malalties i,fins i tot, provocar una infestació a casa nostra.  Aprén les claus per a una correcta desparasitació i ¡Stop bichos dentro y fuera!

mascotes

23 abril 2018

Compartix

Desparasitar a los animales, una cuestión de salud


Tinguem gat o gos i sigui quina sigui l’època del’any, la veritat és que la desparasitació interna i externa dels nostres companys animals és una part fonamental de la seua cura, ja que afecta de manera directa la seua salut i el seu benestar. 

Si eres nou en això de la cura d’animals perquè lateua mascota acaba d’arribar a la teua família, l’ideal és que siga el veterinari qui t’informe sobre els diferents tipus de productes antiparasitaris que hi ha, així com de les dosis aplicables segons el pes de l’animal i les precaucions que s’han de tindre a l’hora d’aplicar estos productes a la mascota. També és important que sapiguem reconéixer els diferents tipus de paràsits que podem trobar i els diversos productes que hi ha en el mercatper a combatre’ls.

Desparasitar a los animales, una cuestión de salud


Quan, com i on se’lsha d’aplicar cada producte

Com que hi ha paràsits externs i interns, hi ha productes antiparasitaris indicats especialment per a lluitar contra cada tipus. Els podem trobar tant en clíniques veterinàries com en el nostre supermercat habitual.

La desparasitació interna de gossos i gats es recomana cada tres mesos. Ara bé, quan els gats són cadells, fins als tres mesos d’edat, la desparasitació s’ha de fer cada dos setmanes. Per a fer-ho,tenim els antiparasitaris interns, que solen ser uns comprimits capaços de fer front a estos paràsits, com ara cucs (nematodes i cestodes) i protozous. 

Pel que fa a la desparasitació externa, com diu aquell, “val més previndre que curar”. Així que l’ideal és utilitzar els productes antiparasitaris quan l’animal encara no està infestat. En este sentit, comptem amb diferents opcions com els productes repel·lents de paràsits amb principis actius naturals o els que contenen insecticida (fipronil o permetrina), que també són els que s’han d’aplicar quan l’animal ja està infestat. 

Els àcars, paparres, puces, polls o mosquits són paràsits externs que es poden previndre o eliminar amb l’ús de collarets,pipetes, xampús, pastilles o esprais, que s’han d’aplicar segons el pes de l’animali amb la periodicitat que ens indique el veterinari, i que també es mostrarà en el prospecte del producte. 

Encara que hi ha qui considera que a l’hivern no cal aplicar productes per als paràsits externs, és recomanable portar els nostres peluts protegits tot l’any, sobretot si el que tenim són gossos que ixen bastanta la muntanya, i molt més si vivim en llocs càlids com el Mediterrani, on, finsi tot a l’hivern, ens trobem amb temperatures molt suaus. 

També hem de tindre en compte algunes precaucionsa l’hora d’administrar productes antiparasitaris a la nostra mascota. Estes sónles més importants:

• No aplicar-ne enanimals malalts (excepte per indicació del veterinari). 

• Si un producte antiparasitari està indicat per a gossos no s’ha d’aplicar sobre cap altra espècie animal, per exemple gats i/o conills.

• Cal assegurar-seque s’aplica el producte en una zona on l’animal no puga llepar el producte.

• S’aconsella no banyar l’animal en les 48 hores següents a l’aplicació del producte, ja queaixò en reduïx l’efectivitat.

• Una vegada aplicatel producte en l’animal, ens hem de llavar molt bé les mans amb aigua i sabó.