Els mosquits o jo: és la guerra

L’augment de la temperatura a conseqüència del canvi climàtic incidix directament en la proliferació dels insectes.

és eco, és lògic

Compartix

En el cas dels mosquits, molt molestos esta època de l’any, això suposa un increment en el nombre d’exemplars però també en la quantitat de zones que reunixen les condicions climàtiques de calor i humitat que els són favorables.

S’estima que hi ha més de 3.000 espècies de mosquits, encara que a Espanya només n’hi ha 54 espècies “controlades”. El més estés és el Culex pipiens, el mosquit comú.

Els últims anys, a més del mosquit comú, s’ha incrementat la presència al nostre país del mosquit tigre, l’Aedes  albopictus. A diferència dels altres, este mosquit no pica només de nit, sinó també durant el dia. Les seues picades són doloroses i poden provocar reaccions al·lèrgiques. És una espècie invasora procedent d’Àsia que s’ha estés a Europa des dels anys 80.

SABÍAS QUE...

Poden volar a una velocitat d’entre 1,6 i 2,4 km/h.
Baten les ales entre 300 i 600 vegades per segon.
Detecten el CO2 que exhalem des d’una distància de fins a 30 metres.
La majoria no s’allunya més d’1,5 km del seu lloc de naixement.

Tant en el cas del mosquit comú com en el cas del tigre, són les femelles les que piquen, ja que s’alimenten de la sang d’altres animals, mentre que els mascles de l’espècie s’alimenten de nèctar. Precisament les femelles són les que tenen un cicle vital més llarg, fins vora un mes, mentre que els mascles solen viure al voltant d’una setmana.

Las larves de mosquit estan en gairebé qualsevol massa d’aigua que es trobe estancada durant, almenys, una setmana a l’aire lliure: pantans, canals, tolls, riberes de rius, costes, forats d’arbres, cisternes i tot tipus de recipients. No cal que hi haja una gran quantitat d’aigua, amb un centímetre d’aigua poden completar esta etapa.


INSECTICIDES DOMÈSTICS

Cada insecte requerix un tipus d’insecticida concret. L’elecció s’ha d’adequar a l’espai on l’utilitzem: exterior, interior, habitatge amb xiquets, amb mascotes... 

 Aerosols: són molt eficaços per a un ús instantani, però es recomana mantindre les finestres obertes durant el seu ús o bé eixir de l’estança per a evitar una concentració excessiva del producte.

 Elèctrics (pastilles o líquid): funcionen connectats al corrent elèctric. Estos difusors són dels més utilitzats a les cases, sobretot, als dormitoris.


REPEL·LENTS

És recomanable llegir la taula d’ingredients del producte per a saber la seua composició exacta. Alguns protegixen durant moltes hores i uns altres són de duració curta. L’elecció depén de l’espècie del mosquit (sobretot, si viatgem a climes tropicals) i de la persona que utilitzarà el repel·lent, l’edat i el tipus de pell.

• Locions, cremes, aerosols: s’apliquen directament sobre la pell. Solen tindre una durada d’entre 4 i 6 hores.

• Naturals: ciris, plantes o polseres són alguns dels suports dels sistemes antimosquits basats en plantes, com la citronella, l’alfàbrega o l’eucaliptus.


PER QUÈ PREFERIXEN UNES "VÍCTIMES" A UNES ALTRES?

• Sang: preferixen el tipus O.

• Calor: la “víctima” més atractiva és la que té una temperatura corporal més alta.

• Diòxid de carboni: les persones que emeten més CO2 els atreuen. Esta atracció és molt notable durant l’embaràs, una etapa en què es genera més diòxid de carboni i es té una temperatura corporal més elevada.

• Suor: detecten substàncies com el colesterol o l’àcid úric que segreguem amb la suor.

• Pell: com menys borrissol i més gruix d’epidermis es tinga, més propensa serà la persona a la picada.


CONSELLS PER A ESPANTAR-LOS

• Vestir roba de colors discrets i no posar-se perfum, tots dos els atrauen.

• Instal·lar mosquiteres en llocs amb risc elevat.

• Evitar les llums tènues, perquè atrauen més els mosquits.

• Eliminar qualsevol estancament d’aigua en floreres, cossiols, pots… Estos llocs són perfectes per a la proliferació de mosquits.

• Assecar les zones de tolls en patis o jardins en les quals es puga acumular aigua.