Llei de benestar animal: tot el que has de saber

T’expliquem quins drets i obligacions tens amb la nova Llei de benestar animal. No t’ho perdes!

mascotes

Compartix


La nova Llei de benestar animal, en vigor des del 29 de setembre de 2023, és una reclamació dels qui protegixen els animals, ja que, encara que les comunitats autònomes tenen normatives pròpies, es considerava necessària una llei nacional que aglutinara els principals drets dels animals.

La nova norma arreplega algunes de les mesures que ja estaven integrades en les legislacions autonòmiques, però incorpora algunes novetats interessants. Te n’expliquem les més importants.

Què es considera mascota, segons la Llei de benestar animal?

Es considera mascota l’animal domèstic o silvestre en captivitat mantingut per l’ésser humà, principalment, a casa. S’ha de tindre en bones condicions de benestar, que se’n respecten les necessitats etològiques i no pot tindre com a destí el consum ni una finalitat lucrativa.

No obstant això, la nova llei només permet la tinença com a animal de companyia de gossos, gats i fures; els definits en la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal; les espècies silvestres incloses en la llista positiva d’animals de companyia; els de producció inscrits com a animals de companyia per decisió del titular, i els ocells de falconeria i els animals d’aquariofília no inclosos en el catàleg d’espècies exòtiques invasores ni d’espècies silvestres protegides. Tot això, mentre s’elabora una llista d’espècies domèstiques de companyia.

Què dicta la Llei de benestar animal sobre els gossos?

Les novetats més destacades són:

 • Curs de tinença responsable: els propietaris de gossos han de fer un curs gratuït per a facilitar-ne la tinença responsable. Fins que no es desenvolupe el reglament que regularà este curs, no serà obligatori.
 • Assegurança de responsabilitat civil: serà obligatòria, però, igual que amb el curs de formació, el reglament encara no està elaborat, per tant no s’exigix.
 • Supervisió del gos: el termini màxim és de 24 hores consecutives. També prohibix deixar-lo lligat sense vigilància a la porta de comerços i, molt important, deixar-lo tancat en vehicles exposats al fred o a la calor.
 • Accés a transport públic, establiments públics o privats, platges, parcs i altres espais públics: s’hi ha de facilitar l’entrada als animals de companyia, especialment als gossos, sempre que no suposen un risc per a les persones, altres animals i coses, i respecten les condicions higienicosanitàries i de seguretat establides per la llei.
 • Conills, conills d’Índies, tortugues: qui tinga estos animals els podrà continuar tenint. Si la futura llista d’espècies domèstiques no els inclou, no se’n podran tindre nous exemplars a partir de la publicació, però els que ja tenim a casa, es poden quedar.Drets de la Llei de benestar animal

S’entén per drets dels animals el dret al bon tracte, respecte i protecció, donada la naturalesa d’éssers sentents. Els responsables han de:

 • Mantindre’l en unes condicions de vida dignes, que en garantisquen el benestar, els drets i un desenvolupament saludable.
 • Educar i tractar l’animal amb mètodes que no provoquen patiment o maltractament ni li causen estats d’ansietat o por.
 • Exercir sobre l’animal l’adequada vigilància i evitar que s’escape.
 • No deixar-lo sol en vehicles tancats, exposats a condicions tèrmiques o de qualsevol altra classe que puguen posar la vida de l’animal en perill.
 • Prestar a l’animal les cures sanitàries necessàries per a garantir la seua salut i recórrer a un veterinari quan calga.
 • Mantindre l’animal permanentment localitzat i identificat.