Tipus de calefacció per a casa

Examinem els diferents tipus de calefacció que hi ha i els efectes que tenen sobre la naturalesa perquè pugues triar el que s’adapte millor a les teues necessitats.

és eco, és lògic

Compartix


La manera com calfem la casa pot tindre un impacte significatiu en el medi ambient. En un món cada vegada més conscient de la necessitat de reduir la petjada de carboni i promoure la sostenibilitat, és important considerar opcions de calefacció que siguen respectuoses amb l’entorn, a més de valorar els costos d’instal·lació i manteniment, l’eficiència i les condicions climàtiques de la zona. En este article explorarem diversos tipus de calefacció que poden ajudar a mantindre les cases caldejades sense danyar el planeta.

Tipus de calefacció segons la font d’energia

Calefacció per combustió 

 • És el sistema de calefacció clàssic. 
 • Les estufes de llenya o de pèl·lets o els fumerals són sistemes de calefacció autònoms que utilitzen combustibles sòlids per a generar calor.
 • Ideal per a espais individuals o per a complementar altres sistemes de calefacció.
 • Necessita subministrament constant de combustible. Pot generar fum o cendra.

 Calefacció de gas

 • És el tipus més popular al nostre país. L’aigua calenta pot dirigir-se a radiadors o a una instal·lació de sòl radiant per aigua.
 • La instal·lació inicial pot exigir una inversió elevada depenent, sobretot, del tipus de caldera que triem.
 • És respectuosa amb el medi ambient, a penes emet CO₂ i té un rendiment alt.

Calefacció solar

 • És una de les fonts d’energia més netes i sostenibles disponibles.
 • Aprofita l’energia del sol per a calfar aire o aigua que després es distribuïx per la casa.
 • Els panells solars capturen la radiació solar i la convertixen en calor utilitzable.
 • Depén de les condicions climàtiques i pot requerir una inversió inicial significativa.
 • Pot proporcionar aigua calenta per a calefacció i ús domèstic, i reduïx així la dependència de combustibles fòssils.Calefacció elèctrica 

 • És popular per la facilitat d’instal·lació i versatilitat. Utilitza resistències elèctriques per a calfar l’aire directament, per això no es necessita un combustible addicional.
 • Tendix a ser menys eficient en termes de consum d’energia i pot augmentar significativament la factura elèctrica, especialment en climes freds.
 • Els radiadors elèctrics, els calfadors de convecció, els sistemes de sòl radiant elèctric i els radiadors d’oli són exemples de sistemes de calefacció elèctrica.

Calefacció per geotèrmia o aerotèrmia 

 • Utilitza la temperatura constant del sòl (geotèrmia) o de l’aire (aerotèrmia) per a generar calor.
 • Consistix en una bomba de calor que extrau la calor del subsol o de l’aire i l’allibera a l’interior de l’habitatge.
 • És altament eficient i pot estalviar una quantitat significativa d’energia.
 • Pot integrar-se en sistemes de sòl radiant o en radiadors o proporcionar calefacció, refrigeració i aigua calenta.

Biomassa

 • És una opció sostenible, ja que utilitza matèria orgànica com fusta, pèl·lets d’anou i altres residus com a font de calor.
 • Els termòstats programables, els sistemes de diferenciació de zones de calor i la domòtica poden ajudar a minimitzar el desaprofitament d’energia.
 • La conversió d’estes deixalles en energia reduïx la quantitat de residus que s’envien als abocadors.

A més de tindre en compte la font d’energia, l’ús de sistemes de calefacció intel·ligents pot contribuir a una calefacció més eficient i, per tant, a una petjada de carboni inferior. Els termòstats programables, els sistemes de diferenciació de zones de calor i la domòtica poden ajudar a minimitzar el desaprofitament d’energia.