Aliments perjudicials per a mascotes. Val més previndre que curar

“El meu gos menja el mateix que jo. El que és bo per a mi, és bo per al meu gos”. Quantes vegades hem sentit esta frase que, per desconeixement, pot arribar a causar danys importants en la nostra mascota. Els animals i els éssers humans tenim organismes diferents i, per això, no tots els aliments ens van igual.

mascotes

1 juny 2019

Compartix

Alimentos prohibidos para perros y gatos


Quan tenim un animal en casa, ens agrada compartir el nostre menjar amb ells i donar-los de premi alguna “llepolia”, però alguns d’estos aliments poden ser tòxics per a ells i causar-los danys greus a l’organisme.

Per això, el millor és previndre i saber quins són els aliments que hem d’evitar en les nostres mascotes. I si per accident o per desconeixement l’animal ja s’ha pres l’aliment, el millor és anar de pressa a vore el veterinari.

Aliments tòxics per a gossos

En el cas dels gossos, l’aliment que hem d’evitar sempre és el xocolate, ja que pot produir diarrea, vòmits, acceleració del ritme cardíac, convulsions i fins i tot la mort.

A més, hi ha molts altres aliments perillosos per als gossos com els alls, la ceba, els porros, l’alvocat, les tomaques verdes, les llavors de fruits com la poma, la pera, la cirera o les baies, ja que contenen cianur; a més, les ametles amargues, la creïlla crua, el raïm i panses, les anous de macadàmia i els espinacs i les bledes també els poden afectar negativament.

A banda dels aliments, també hem de fixar-nos en altres productes que tenim en casa i que poden ser ingerits pels gossos en el moment que menys ens pensem, com els productes de neteja, els insecticides i els medicaments. A l’aire lliure, s’ha d’anar amb compte amb alguns animals com el cuc de la processionària, els gripaus, les serps i les vespes i les abelles, que són tòxics per als gossos si els ingerixen.

Aliments tòxics per a gats

Pel que fa als gats, alguns aliments coincidixen amb els que estan prohibits per als gossos, com és el cas del xocolate, que conté teobromina i els pot produir acceleració del ritme cardíac, excitació, diarrees, vòmits i fins i tot la mort. La cafeïna pot produir en els gats efectes similars als del xocolate.

A més, en el cas dels gats, hem d’extremar la precaució amb els ossos de pollastre cuinats, que es poden estellar i provocar-los danys importants. Les cebes, els porros, els alls, els alvocats, la fruita seca, els lactis i qualsevol tipus d’alcohol són altres aliments que poden ser altament perjudicials per als felins.

Alimentos prohibidos para perros y gatos

Aliments tòxics per a pardals

 En el caso de las aves, al haberlas de muchos tipos y de alimentación variada, es complicado hacer un listado de alimentos tóxicos, pero, normalmente, los pájaros que se suelen tener en casa, se alimentan de alpiste y es mejor no dar otros alimentos. De hecho, es importante que los pájaros no tomen semillas de frutas como la manzana, pera o cerezas, ya que contienen cianuro. Sí pueden tomar la pulpa, pero debemos suministrarla sin las semillas.

Algo muy importante y que vemos diariamente en nuestras calles, es la creencia de que los pájaros comen migas de pan. Este alimento, en realidad, no es bueno para las aves, ya que, además de provocarles daño en su organismo, les provoca saciedad porque notan la barriga llena y no toman su verdadero alimento, que es el alpiste.

En el cas dels pardals, com que n’hi ha de molts tipus i tenen una alimentació variada, és complicat fer una llista d’aliments tòxics, però, normalment, els pardals que solem tindre en casa s’alimenten d’escaiola, i és millor no donar-los altres aliments. De fet, és important que els pardals no prenguen llavors de fruites com la poma, pera o cireres, ja que contenen cianur. Sí que poden prendre’n la polpa, però els l’hem de subministrar sense les llavors.

Una cosa molt important i que veiem diàriament als nostres carrers és la creença que els pardals mengen molles de pa. Este aliment, en realitat, no és bo per als pardals, ja que, a més de fer-los mal a l’organisme, els provoca sacietat perquè es noten la panxa plena i no prenen el seu aliment de veritat, que és l’escaiola.


Aliments tòxics per a conills

En el cas dels conills, s’alimenten de fenc, pinso, fruites i verdures. Tot i això, no totes les fruites i les verdures els van bé, així que n’esmentarem algunes que tenen prohibides. No hem de donar als conills creïlles, moniato, all, cebes, porros, bolets i xampinyons, naps, pèsols i faves. Pel que fa a les fruites, hem d’evitar plàtans, xirimoies, alvocats, nespres, figues, bresquilles i prunes i, sobretot, hem de recordar l’alta toxicitat de les llavors d’algunes fruites.

És important saber que els lactis són molt perillosos per als conills i també algunes de les plantes ornamentals que podem tindre en casa.

Aliments tòxics per a fures

Les fures també tenen aliments tòxics que han d’evitar, i no diferixen molt de la resta de les mascotes. En este cas, es tracta de xocolate, café, llet, sucre, ceba i all, porros, alcohol, ossos cuits, raïm i panses, i també hem de tindre en compte que no els hem de donar pinso de gats i gossos, ja que estos animals han de prendre aliments específics per a ells.