Contenidor marró, el nou contenidor d'orgànic

Sabies que hi ha un quint contenidor? A més del verd, el groc, el blau i el gris, hem de donar la benvinguda al marró, que acaba d’arribar: el de la fracció orgànica. Què hem de depositar en cada un? Com es tracten estos residus? T’expliquem les novetats en la separació de residus i repassem com queda l’ “ecosistema” dels contenidors.

és eco, és lògic

Compartix

El quinto contenedor: ¿qué va en el marrón?


L’arribada progressiva a les ciutats del contenidor de matèria orgànica, el mar-ró, transforma la selecció de residus i el reciclatge a casa nostra. Un canvi que arriba per quedar-se, en línia amb el full de ruta de la Unió Europea, que plan-teja per al 2020 dos objectius: rebaixar un 20% els residus que es generen i aconseguir que el 50% d’estos estiguen preparats per a la reutilització i el reci-clatge.

Com podem eixir de dubtes quan no sabem on es deposita alguna cosa? Sempre cal pensar en el material amb més percentatge sobre el conjunt. Eixe serà el contenidor preferent.

Contenidor d’orgànic (marró)

Què s’hi pot depositar?

Restes de carn, peix, pa, fruita, verdura, corfes d’ou, de marisc i de fruita seca, taps de suro, bosses d’infusions, pòsits de café, paper de cuina, restes de plantes i herbes.

En què es convertix?

La fracció orgànica més neta s’utilitza per a obtindre compost, un adob útil per a l’agricultura i la jardineria.

Recuerda:

Has d’utilitzar bosses compostables. Estes bosses permeten obtindre un adob de més qualitat, perquè es degraden amb la matèria orgànica.


El quinto contenedor: ¿qué va en el marrón?

Contenidor de fracció resta (gris)

Els contenidors marrons conviuran amb els grisos en este període d’adaptació, però, a partir de l’any que ve, el gris quedarà reservat únicament per a la frac-ció resta; però què hem de tirar en este contenidor?

Què s’hi ha de depositar?

Tots aquells residus que no es reciclen, però que tampoc es poden utilitzar per a fer compost. Plàstics que no són envasos ni embolcalls: joguets, ceràmica, porcellana, xuplons, utensilis de cuina, bolquers, compreses, tovalletes, puntes de cigarret...

Què NO s’hi ha de depositar?

Corfes de fruita, restes de carn o peix, plantes, corfes d’ou, pòsits de café o te, tovallons utilitzats... Marró.
- Piles, mòbils i material informàtic. 
Punt net.
Mobles i electrodomèstics. 
Punt net.
Medicaments. 
Punts SIGRE (a les farmàcies)

En què es convertix?

Esta fracció de residus que no es poden reutilitzar es depositen als abocadors. També es poden utilitzar per a farciments sanitaris en el sector de la construc-ció. Després d’un estudi d’impacte i la impermeabilització del sòl, el fem es compacta i es va depositant en capes cobertes per terra, fins que es completa.  

Contenidor de vidre (verd)

Què hi puc depositar?

Només hi has de tirar botelles i envasos de vidre. Els taps van al contenidor groc i els suros, al marró.

En què es convertix?

Botelles, pots, gots i altres objectes, idèntics als que s’elaboren amb matèries verges. El vidre és 100% reciclable i manté el 100% de les qualitats.

Recorda:

No has de tirar mai cristall a este contenidor (peretes, copes, finestres, espills, etc.) Encara que ens pareguen semblants no els hem de mesclar. El cristall, sempre al Punt Net.


El quinto contenedor: ¿qué va en el marrón?

Contenidor de paper/cartó (blau)

Què hi puc depositar?

Diaris, revistes, caixes de cartó, llibretes, sobres, bosses de paper, fulls, paper d’embalatge o de regal...

En què es convertix?

Paper reciclat per a fer caixes noves, paper d’embalar i sacs per a la construc-ció. També s’hi fabriquen objectes de papereria i es fa servir per a la impressió de revistes, diaris i llibres. Fins i tot es convertix en paper higiènic.

Recorda:

Els tovallons de paper utilitzats van al marró. Reciclar el paper i el cartó suposa un estalvi del 85% en aigua. El consum d’energia es reduïx en un 65%,així com el de les matèries primeres verges.


Contenidor d’envasos (groc)

Què s’hi pot depositar?

Bricks, envases y bolsas de plástico, chapas y tapas metálicas, latas de bebida, latas de conserva, papel de aluminio, envases de yogures, bandejas de porexpan….

En què es convertix?

Depenent del material, es poden convertir en bosses i envasos de tota classe: carpetes, papereres, mobiliari urbà, etc. L’acer (conserves), l’alumini (llandes de refresc), el PET (botelles d’aigua) i l’HDPE (botelles de llet) es poden reci-clar de manera eficaç.

Recorda:

Perquè es puguen recuperar, deposita els envasos buits. Recicla l’alumini. Tot i que encara hi ha materials plàstics difícils de reciclar, en el medi ambient són molt perjudicials.