Guia practica dels principals desinfectants per a la llar

Lleixiu, amoníac i salfumant són els tres desinfectants més utilitzats per a la neteja de la llar. Són els productes més efectius per a eliminar bacteris i gèrmens, però cal parar atenció en la seua utilització perquè un mal ús pot danyar la nostra salut."

a examen

24 febrer 2017

Compartix


Després de la “neteja general” es queda realment neta, la casa? Mentre que amb neteja només ens referim a l’ús d’aigua i de sabó per a fer desaparéixer la brutícia, la  desinfecció, inclou a més l’ús de productes específics que eliminen bacteris i altres gèrmens que ens poden fer mal a la salut.


Hi ha netejadors que ens garanteixen zones lliures d’“habitants indesitjables”. El lleixiu, l’amoníac i el salfumant són tres dels productes desinfectants més utilitzats a les nostres llars. Els tres es caracteritzen per la seua composició química, la seua forta olor i els seus “poders” antigèrmens.

LLEIXIU 

Què és?
El lleixiu és una forma “activada” de la sal comuna. S’obté fent circular corrent elèctric a través d’una dissolució de clorur de sodi. Al final d’este procés naix l’hipoclorit de sodi, un producte molt eficaç per a blanquejar o desinfectar.

Ús
El lleixiu s’utilitza dissolt en aigua per a terres, fogons, mobiliari de cuina i banys. Pel seu “poder” blanquejador s’utilitza per a eliminar taques resistents en la roba blanca sola o barrejada amb detergent.


AMONAC

Què és?
És un compost químic, l’hidròxid d’amoni.

Ús
S’utilitza com a producte de neteja sempre diluït en aigua. S’usa per a  netejar fogons, armaris, vidres, espills, estores o  tapisseries.SALFUMANT

Què és?
El salfumant, clorur d’hidrogen o aigua forta, està format per una dissolució d’àcid clorhídric. Forma vapors quan entra en contacte amb l’aire.

Ús
El seu ús més comú  és com a desincrustant, per a eliminar taques resistents, greix i òxid. És corrosiu, fins i tot en la versió que es ven per a ús domèstic. Convé fer una prova abans d’utilitzar-lo sobre una superfície xicoteta per a confirmar que no la fa malbé.


CUINA I BANY, ELS "PREFERITS" DELS BACTERIS  


Les zones de la casa més susceptibles d’estar afectades per bacteris solen ser a la cuina i al bany. Els “espais” preferits per als gèrmens són esponges, fregalls i draps de cuina, els desaigües, les tovalles humides, el vàter, les claus de la llum i els poms de les portes, especialment la de la nevera.

Es recomana llegir l’etiqueta dels productes i seguir les instruccions d’ús i precaucions, ja que es tracta de productes perillosos si no s’utilitzen correctament

Si a la llar hi ha xiquets, persones majors, malalts o mascotes, els riscos per a la salut de la falta de desinfecció són més grans, per tant cal extremar les precaucions. La primera mesura és estendre el bon hàbit de llavar-se les mans entre tasca i tasca per a evitar “el transvasament” de gèrmens d’un espai a un altre.


ERRORS COMUNES

•  Omplir altres envasos amb estos productes.
• Utilitzar-los com hem sentit dir.
• Utilitzar-los en espais menuts, tancats i sense finestres.
• Guardar-los al mateix espai que els aliments.
• Mesclar-los amb altres productes.
• Utilitzar-los directament sobre la pell.
• Menjar o fumar mentre els manipulem.

RECOMANACIONS

• Mantindre cada producte en l’envàs original.
• Llegir l’etiquetatge i seguir “al peu de la lletra” les recomanacions.
• És necessari ventilar bé l’estança. Per a  mitigar-ne l’olor es pot optar per versions perfumades.
• Reservar-los un espai específic, fora de l’abast dels xiquets.
• Només diluïts amb aigua, sempre segons les instruccions de l’envàs.
• Utilitzar guants i/o els sistemes de protecció indicats.
• El seu ús requerix atenció exclusiva.