Què és un punt net?

La consciència per a cuidar el medi ambient està cada vegada més estesa. Molts ciutadans reciclen de manera habitual a casa com una forma de responsabilitat social. Però quan tenim un altre tipus de residus no tan habituals com el paper, el vidre o el plàstic, ens vénen els dubtes. Què faig amb un microones o amb un ordinador vell? I amb una radiografia? On puc tirar les restes de poda? L’ecoparc és la resposta.

és eco, és lògic

Compartix

Els ecoparcs són instal·lacions d’arreplegada selectiva on poden accedir tots els ciutadans del municipi per a portar els residus que no tenen cabuda als contenidors tradicionals. Són instal·lacions de titularitat pública on s’arreplega, se selecciona i es recuperen residus urbans que no s’haurien de depositar als contenidors habituals de la via urbana. Estan pensats especialment per a aquells residus que després d’un procés de tractament, els seus components es puguen tornar a utilitzar com a matèria primera en el procés de fabricació de productes nous.

Portar este tipus de residus a l’ecoparc és l’única manera de facilitar-ne el reciclatge i de contribuir a l’eliminació segura de residus. Així, evitarem el seu abocament incontrolat i ajudarem a reduir el volum de fem que acaba en un abocador, al mateix temps que estalviarem matèries primeres i energia. És la millor manera d’evitar un problema nou al medi ambient. Els ecoparcs són una bona ferramenta local per a cuidar l’entorn, ja que són un recurs pròxim al ciutadà, gratuït i de lliure accés.

Aquells productes que tenen una perillositat especial són tractats abans de la seua recuperació o eliminacióQuè es fa amb estos residus?

Una vegada els residus arriben a l’ecoparc , un operari indica al ciutadà on ha de depositar cada residu. Quan els contenidors s’omplin, són traslladats a plantes on els materials aprofitables són reciclats i convertits en matèries primeres noves, i amb això s’aconseguix un estalvi important de recursos naturals i d’energia. Aquells productes que tenen una perillositat especial són tractats abans de la seua recuperació o eliminació amb la finalitat d’evitar problemes mediambientals i de salut.


Quin tipus de residus admeten els ecoparcs?

En general, hi podem portar tots els residus per als quals no hi haja un contenidor específic per a deixar-los. Els més comuns són:

  Residus voluminosos: mobles vells, matalafs, enderrocs, restes de podes, pneumàtics…

•  Residus electrònics: electrodomèstics grans o xicotets com ara ordinadors, calefactors, torradores, neveres o llavadores.

•  Residus potencialment perillosos: piles i bateries, olis vegetals i de motor o tubs fluorescents.

 Residus que requerixen tractament específic: radiografies, roba i calçat...