Què és un punt net?

La consciència per a cuidar el medi ambient està cada vegada més estesa. Molts ciutadans reciclen de manera habitual a casa com una forma de responsabilitat social. Però quan tenim un altre tipus de residus no tan habituals com el paper, el vidre o el plàstic, ens vénen els dubtes. Què faig amb un microones o amb un ordinador vell? I amb una radiografia? On puc tirar les restes de poda? L’ecoparc és la resposta.

és eco, és lògic

4 juny 2018

Compartix

Els ecoparcs són instal·lacions d’arreplegada selectiva on poden accedir tots els ciutadans del municipi per a portar els residus que no tenen cabuda als contenidors tradicionals. Són instal·lacions de titularitat pública on s’arreplega, se selecciona i es recuperen residus urbans que no s’haurien de depositar als contenidors habituals de la via urbana. Estan pensats especialment per a aquells residus que després d’un procés de tractament, els seus components es puguen tornar a utilitzar com a matèria primera en el procés de fabricació de productes nous.

Portar este tipus de residus a l’ecoparc és l’única manera de facilitar-ne el reciclatge i de contribuir a l’eliminació segura de residus. Així, evitarem el seu abocament incontrolat i ajudarem a reduir el volum de fem que acaba en un abocador, al mateix temps que estalviarem matèries primeres i energia. És la millor manera d’evitar un problema nou al medi ambient. Els ecoparcs són una bona ferramenta local per a cuidar l’entorn, ja que són un recurs pròxim al ciutadà, gratuït i de lliure accés.

Aquells productes que tenen una perillositat especial són tractats abans de la seua recuperació o eliminacióQuè es fa amb estos residus?

Una vegada els residus arriben a l’ecoparc , un operari indica al ciutadà on ha de depositar cada residu. Quan els contenidors s’omplin, són traslladats a plantes on els materials aprofitables són reciclats i convertits en matèries primeres noves, i amb això s’aconseguix un estalvi important de recursos naturals i d’energia. Aquells productes que tenen una perillositat especial són tractats abans de la seua recuperació o eliminació amb la finalitat d’evitar problemes mediambientals i de salut.


Quin tipus de residus admeten els ecoparcs?

En general, hi podem portar tots els residus per als quals no hi haja un contenidor específic per a deixar-los. Els més comuns són:

  Residus voluminosos: mobles vells, matalafs, enderrocs, restes de podes, pneumàtics…

•  Residus electrònics: electrodomèstics grans o xicotets com ara ordinadors, calefactors, torradores, neveres o llavadores.

•  Residus potencialment perillosos: piles i bateries, olis vegetals i de motor o tubs fluorescents.

 Residus que requerixen tractament específic: radiografies, roba i calçat...