Ambientadors per a casa: com triar

Les fragàncies ens ajuden a fer de la nostra casa una llar. Una aroma ben triada potencia la sensació de netedat i el benestar de trobar-nos en el nostre espai. Els ambientadors han evolucionat molt els últims anys i, a més de perfumar i/o eliminar les males olors, s’han transformat en un “objecte” decoratiu més.

a examen

28 juny 2018

Compartix


La concepció de l’aroma com un element més per a ambientar la casa ha fet que apareguen diferents formats i una gran quantitat de fragàncies. Encara que de vegades resulta molt senzill triar “la nostra olor”, convé tindre en compte també l’acció, la duració i la ubicació que tindrà l’ambientador.

Si tenim en compte l’ús, podem distingir entre els d’acció contínua i els d’acció instantània.

Ambientadors d'acció instantània

Les solucions instantànies actuen de manera puntual i se solen utilitzar per a emmascarar les males olors.

Aerosols

Hi ha aerosols amb aigua i sense (la diferència és el residu humit que deixen en l’ambient). Convé polvoritzar sempre lluny dels aliments, de les persones o de les mascotes. A més, es recomana no polvoritzar directament sobre els mobles per a no fer malbé el seu acabat.

Ciris perfumats

Generen una fragància per combustió, a més de crear un ambient diferent. La duració depén del grau d’humitat i de la temperatura del lloc on es consumisca el ciri. És necessari vigilar-los i no deixar el ciri encés si s’abandona l’estança.

 


Ambientadors d'acció contínua

L’època que només s’utilitzava l’ambientador quan es percebia una mala olor dins de casa ha passat, ara també hi ha solucions contínues que oferixen un perfum uniforme de manera permanent. L’olor de casa.

Elèctrics

Funcionen amb una resistència elèctrica que calfa el perfum i fa que s’evapore. Són molt versàtils, ja que permeten canviar de fragàncies per a anar variant en funció dels gustos o de l’època. El consum elèctric que generen és mínim i proporcionen una duració més gran que la resta d’ambientadors.

Automàtics

Funcionen amb piles i dosifiquen mecànicament l’ambientador en polvoritzacions més o menys curtes. L’interval entre les dosis es pot regular des de l’aparell difusor.

Varetes

També conegudes com mikado, inclouen unes varetes de bambú que se submergixen parcialment en el perfum. Són el producte més decoratiu i proporcionen una aroma subtil i permanent fins que s’acaben. Tant la intensitat com la duració dels mikados varia en funció del nombre de varetes: com més gran siga la superfície de difusió més intensitat tindrà el perfum, però durarà menys. Quan la intensitat de l’aroma disminuïsca es recomana girar les varetes i introduir-les pel costat contrari del que estaven.

I la fragància de l'ambientador? 

Hi ha un gran varietat de perfums: inspirats en la naturalesa (fruites roges, gesmiler, brisa…), amb toc cítric, dels que evoquen moments (relax, zen, infància) i, fins i tot, els que ens recorden algun aliment, però és important distingir entre els que porten alcohol i els que no en porten.

Sense alcohol

La intensitat del perfum que percebem en un ambientador 0 % alcohol es manté pràcticament constant en el temps i la nota olfactòria del perfum és la mateixa al llarg de tota la seua vida útil.

Amb alcohol

En un ambientador amb alcohol, encara que la intensitat inicial del perfum és més alta, decreix progressivament en unes setmanes.