Diferència entre data de caducitat i consum preferent 

Saps quant duren els aliments? Coneixes la diferència entre data de caducitat i consum preferent? Són dos etiquetes diferents en què cal fixar-se. T’ho expliquem!

saber comprar

Compartix


Els fabricants han d’incloure la data de caducitat en els productes peribles i la de consum preferent en els que no ho són tant. Una es refereix a la seguretat i, l’altra, a la qualitat.


Consumiu-ho preferentment, què vol dir exactament?

La data de consum preferent s’aplica a productes no peribles i indica que, passada esta data, la qualitat del producte pot haver-se reduït quant a les propietats o les qualitats, o bé haver-se’n vist alterades les característiques organolèptiques (olor, sabor, etc.). Superada esta data, el producte potser ha perdut alguna propietat, però continua sent segur. Són llegums, oli, purés, brics de llet, gelats, envinagrats, formatges o llandes de conserves. S’etiqueta amb la indicació “Consumiu-ho preferentment abans de”… (si s’indica el dia) o “Consumiu-ho preferentment abans de la fi de”… (si només s’indica mes i any).


I la data de caducitat?

La data de caducitat, en canvi, indica fins quan un aliment és segur, sempre que s’haja conservat en les condicions que marca el fabricant. A partir d’este dia el producte no hauria de ser ingerit, ja que podria causar danys a la salut de les persones. Sol tractar-se de productes molt peribles, com el peix elaborat, les carns, els pasteuritzats (llet, iogurt, cremes), la pastisseria o els envasats al buit. S’etiqueta amb la indicació “data de caducitat”, seguida de la data o d’una referència al lloc on s’indica la data en l’etiqueta. Esta informació s’ha de completar amb una descripció de les condicions de conservació de l’aliment.

Tot això ho arreplega el Reglament UE 1169/2011, que marca la normativa sobre l’etiquetatge a la Unió Europea.


Els aliments caducats es poden consumir?

Conserves, llandes i pots de vidre

Són aliments no peribles i sempre duen la data de consum preferent. Cal tirar les llandes o el pots que tinguen bombaments o colps, perquè poden ser deguts a reaccions internes del producte i pot no ser segur o produir trencaments en l’envàs que propicien l’alteració de l’aliment. 


- Melmelada: 12-36 mesos

- Conserves, com ara tonyina: 48-60 mesos

- Vegetals i bolets: 48-60 mesos

- Llegums: 18 mesos


Congelats 

La data que posen en l’envàs és de consum preferent. Cal anar alerta amb el trencament de la cadena de fred.

- Vegetals, elaborats i preparats (tipus croquetes o lasanya): fins a 24 mesos


Llegums secs i arròs blanc: 12-18 mesos


Pastisseria

Duen data de consum preferent.

- Forn: el pa de cocció diària no du data de caducitat. Els productes de forn s’han de consumir 24 hores després de l’elaboració.

- Rebosteria (congelada): 360-450 dies


Refrigerats: cal ser molt estrictes amb la seua vida útil. 

- Ous: 28 dies, el ous tenen data de consum preferent, no caducitat. La seua refrigeració és una recomanació de conservació per a evitar fluctuacions de temperatura.

- Verdures i bolets: 4-21 dies. Les hortalisses fresques, incloses les creïlles, que no hagen sigut pelades o tallades no requerixen indicar la data de duració mínima, excepte les llavors germinades i productes similars, com els brots de lleguminoses.

- Carn i titot al tall: 3-7 dies

- Peix i marisc elaborat: 1-2 dies. El peix fresc no du data de caducitat i la seua duració depén del tipus de tractament a què se sotmeta (com una pasteurització que allarga la vida útil del producte)

- Fruita: 4-80 dies. Les fruites que no hagen sigut pelades o tallades no requerixen indicar la data de duració mínima.


Productes fermentats

- Iogurts: 35 dies aproximadament

- Envinagrats (olives): 5 anys

- Formatge: els formatges frescos duen data de caducitat. Alguns formatges curats, depenent de la curació, es poden consumir fins a 180 dies després de l’envasament.