El terme diversitat es definix com la qualitat de divers, diferent, multiforme. És a dir, un concepte eteri que es troba a tot arreu, al nostre voltant. Divers i diferent, el món és així des del moment que és món

tema del mes

17 juliol 2017

Compartix

Començant per tot allò que mengem i passant per la cultura, la raça, l’idioma, la ideologia, fins i tot, les estacions de l’any o els gustos musicals. La diversitat és un fet comú en les nostres vides i hem d’“aprofitar-nos’” d’esta riquesa.

Perquè la diversitat és molt més que buscar la diferència, es tracta de buscar factors comuns en esta varietat de valors, buscar el costat positiu de les coses. A tots ens agrada que ens escolten, que ens tinguen en compte, que ens facen riure... Per què no? I ací es troba l’autèntica riquesa de la diferència, que ens podem complementar els uns als altres.


DIVERSITAT FAMILIAR

De tipus de famílies n’hi ha moltes, encara que cada u té una forma de pensar sobre el que suposa ser una família, la tolerància és la base de tot. Hem de mirar més enllà i vore el que realment és important. Que s’estimen, que se’n senten formar part i que són importants per als altres són aspectes que influïxen en la felicitat d’una persona.


DIVERSITAT RACIAL, CULTURAL I IDEOLÒGICA

El color de la pell, fins i tot la ideologia o la cultura, moltes vegades posen barreres entre persones. Valorar la diferència també és aprendre dels altres, diferents creences i formes de pensar poden enriquir-nos d’una forma excepcional. T’has parat a pensar per què hi ha gent que rebutja altres persones només pel color de pell? S’han posat en el lloc de l’altra persona? Donar una oportunitat a algú, sense prejutjar per cap motiu, pot aportar-nos molt més del que creiem.


EDUCAR EN VALORS

Com a éssers humans som tots iguals; per tant, el respecte a les diferències, a les diferents cultures i races, també forma part de l’educació que donem als nostres fills. El xiquet ha d’aprendre valors com l’amistat,  la comprensió, la tolerància, la paciència, la solidaritat i el respecte. Això l’ajudarà a una millor convivència i a sentir-se bé en qualsevol ambient en què es trobe.

A més, no hem d’oblidar que educar és tot allò que fem quan no eduquem o, el que és el mateix, que els xiquets aprenen molt més del que veuen que fem que no del que els diem que han de fer. La nostra forma de relacionar-nos amb els altres, de demanar les coses, de compartir, d’ajudar, de defensar, de reclamar, de tolerar i d’acceptar els influirà en el seu comportament més del que ens imaginem.

El que és comú ens unix i el que és divers ens aporta valor.


CAPACITATS DIFERENTS

Els xiquets amb discapacitat sofrixen actes de violència amb una freqüència quasi quatre vegades més gran que els que no en tenen, segons l’Organització Mundial de la Salut. Per a canviar este tipus d’agressions el primer que cal fer és canviar l’actitud, i la integració social és el primer pas. Esta integració passa per l’escola, beneficiant tots els xiquets, que poden convertir-se en els millors mestres del futur per a reduir desigualtats i construir una societat inclusiva.

LA DIVERSITAT EN EL ÁMBITO LABORAL

Els beneficis de la diversitat en el treball són nombrosos, encara que hem de saber gestionar-la perquè realment enriquisca les relacions personals i professionals. Com?


• Acceptar altres punts de vista: un àmbit de tolerància i respecte cap als altres i les seues idees reporta més creativitat, autoestima i confiança, i això beneficia també l’empresa. D’altra banda, una cultura empresarial preocupada perquè tots seguisquen el mateix camí, obeint en certa manera l’“ordene i mane”, pot ser una font de conflicte.

 Treballar per un objectiu comú: el sentiment de pertinença promogut per un interés comú unix i genera connexions fortes entre companys. La bona cohesió d’equips sempre beneficia l’empresa i les persones que la conformen.

• Comunicació: : encara que tendim a portar-nos millor amb persones afins a nosaltres, és important que la comunicació fluïsca entre tots els membres de l’equip, fins i tot encara que tinguen opinions diferents. La diversitat és la clau de l’èxit.