En este article t’ho expliquem tot sobre la IA (intel·ligència artificial): què és, tipus, usos, millors intel·ligències... No t’ho perdes!

tema del mes

Compartix


Què és la intel·ligència artificial

La intel·ligència artificial (IA) és un camp de la informàtica que s’enfoca a generar sistemes que puguen fer tasques que normalment requerixen intel·ligència humana, com ara l’aprenentatge, el raonament i la percepció. Estos sistemes poden percebre l’entorn, raonar sobre el coneixement, processar la informació derivada de les dades i prendre decisions per a aconseguir un objectiu concret.

El terme “intel·ligència artificial” (artificial intelligence) el va crear John McCarthy en 1956 durant la Conferència de Dartmouth, un esdeveniment històric que va reunir alguns dels millors científics de l’època per discutir la possibilitat de crear una màquina que poguera pensar com un ésser humà.

Com funciona

Les intel·ligències artificials utilitzen algorismes i models matemàtics per a processar grans quantitats de dades i prendre decisions basades en patrons i regles establides per mitjà de l’aprenentatge automàtic. D’esta manera, la IA pot millorar la precisió i eficiència amb el temps.Tipus d’intel·ligència artificial

Segons la definició d’IA de la Comissió Europea, n’hi ha de dos tipus:

 • Programes informàtics: assistents virtuals, programes d’anàlisi d’imatges, motors de busca o sistemes de reconeixement de veu i rostre.
 • Intel·ligència artificial integrada: robots, drons, vehicles autònoms o la Internet de les Coses.

També es pot diferenciar segons la potència:

 • IA feble: dissenyada per a desenvolupar tasques específiques i limitades com el reconeixement de veu, la identificació d’imatges o la traducció d’idiomes. No té capacitat d’aprenentatge o adaptació per si mateixa i requerix que la programen. Té un abast limitat.
 • IA forta: dissenyada per a tindre una àmplia gamma d’habilitats cognitives i capacitat d’aprenentatge autònom. Pot dur a terme nombroses tasques i aprén autònomament a mesura que interactua amb l’entorn. Té la capacitat de raonar, planificar i prendre decisions complexes.
 • IA superintel·ligent: és un tipus d’IA que superaria la intel·ligència humana en tots els aspectes, seria capaç de comprendre el món i resoldre problemes complexos a una velocitat i eficiència que els éssers humans no podem aconseguir. És una forma teòrica d’IA que encara no s’ha desenvolupat.

Exemples d’intel·ligència artificial

 • Compres per internet i publicitat: per a crear recomanacions personalitzades, optimitzar els productes, planejar l’inventari, processos logístics, etc.
 • Els motors de busca, com Google, que aprenen de les dades que proporcionen els usuaris per oferir resultats de recerca rellevants.
 • Les xarxes socials: són màquines intel·ligents que adapten la informació tenint en compte el tipus de missatge que t’interessa pel teu historial i les preferències d’amistats i contactes.
 • Els assistents personals digitals dels telèfons intel·ligents. Les ferramentes de programació de Siri i Alexa usen processadors lingüístics i d’IA per a donar informació individualitzada.
 • Correu electrònic: tant el programa d’autocorrecció que identifica errors d’escriptura, com el de predicció (que “acaba les frases”) són màquines intel·ligents, així com el filtre de correu fem.
 • Netflix i Amazon: són màquines d’IA les que et suggerixen els productes que més t’agraden.
 • Cases, ciutats i infraestructures intel·ligents: la IA també està present en el camp de la domòtica, com els termòstats intel·ligents que aprenen del nostre comportament per a estalviar energia o, a les ciutats, per a regular el trànsit o per a fer més eficient la circulació i reduir els embussos.
 • Ciberseguretat: per a ajudar a reconéixer i lluitar contra els ciberatacs i altres amenaces online basant-se en les dades que reben contínuament, reconeixent patrons i impedint els atacs.
 • Lluita contra la desinformació: per a detectar notícies falses i desinformació a l’hora d’extraure informació de les xarxes socials, buscar paraules sensacionalistes o alarmants i identificar quines fonts online es consideren autoritzades.

Models d’IA més populars

Alguns exemples de models que han vist la llum entres els anys 2022 i 2023 i que han acaparat una gran atenció mediàtica són els següents:

Reptes i perills de la intel·ligència artificial

Encara que la intel·ligència artificial té el potencial de transformar la manera com interactuem amb el món, també presenta una sèrie de reptes i preocupacions:

 • Els algoritmes d’IA poden ser esbiaixats si es basen en dades incompletes o no representatives.
 • Hi ha la preocupació que la IA puga ser utilitzada amb finalitats malintencionades, com la guerra cibernètica o la manipulació de l’opinió pública.
 • Té el potencial de reemplaçar la mà d’obra en molts camps, fet que podria tindre un impacte negatiu en l’economia.
 • La IA planteja una sèrie de preocupacions ètiques, com ara la privacitat, la seguretat i la responsabilitat.

Com es pot parlar amb les intel·ligències artificials?: els prompts

Un prompt és una instrucció o una sol·licitud dirigida a la IA perquè faça una tasca o proporcione informació. Poden ser simples o complexos, i es poden usar en una varietat d’aplicacions d’IA, des de chatbots fins a sistemes de recomanació. Per tal d’aprofitar-los al màxim:

 • Sigues específic i clar: proporcionar detalls precisos i específics ajudarà la IA a comprendre millor la tasca i a fer-la de manera més eficient. Si la IA no entén el que li demanes, pot proporcionar resultats inexactes o irrellevants.
 • Proporciona informació rellevant: per exemple, si sol·licites a un sistema de recomanació que suggerisca una pel·lícula, és important que li proporciones informació sobre el gènere de la pel·lícula que t’agrada, el tipus de trama que preferixes i la classificació d’edat adequada. Com més informació rellevant li proporciones, més precisa serà la resposta de la IA.
 • Aporta retroalimentació: si la IA dona una resposta inexacta o poc rellevant, proporcionar retroalimentació sobre el que esperaves o el que necessitaves pot ajudar-la a comprendre millor la tasca i que millore el rendiment en el futur.

La IA a Espanya

El març de 2023, l’Observatori Nacional de Tecnologia i Societat (ONTSI), un òrgan consultiu adscrit al Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, per mitjà de la Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i que pertany a l’entitat Red.es, va publicar l’última versió de l’informe “Ús d’intel·ligència artificial i big data en empreses espanyoles”.

Segons l’informe, l’11,8% de les empreses espanyoles amb més de deu treballadors ja ha adoptat l’ús de la IA, quatre punts més que en 2021, de la manera següent:

 • El 46,2%, per a automatitzar fluxos de treball i ajudar en la presa de decisions.
 • El 39,7%, per a la identificació de persones o objectes en funció d’imatges.
 • En el cas de les microempreses, el 48% considera que és molt útil en aplicacions per a convertir el llenguatge parlat en format llegible.

Per sectors d’activitat, les empreses l’activitat que centren l’activitat en la informació i les comunicacions (41,9%) i les que es dediquen al sector TIC (41,3%) són les que aglutinen la major part de l’ús d’IA en el sector empresarial.