Tipus d’orxata

Quines propietats té l'orxata? T’expliquem les diferents maneres de prendre-la: fresca, granissada i inclús en gelat.

a examen

Compartix

Maneres de prendre orxata

 Líquida: és el format més estés i sol acompanyar-se de fartons, el dolç típic valencià, que se servix al costat de l’orxata ben freda per a mullar.
 Granissada: es presenta un punt per davall de l’estat de congelació total per a augmentar-ne encara més el poder refrescant. Una cullera pot ajudar a prendre-la més còmodament. El punt de quasi congelació allarga la degustació
 Mixta: mig líquida i mig granissada. Refrescant com la granissada, però com que s’alterna amb el líquid fred es pot prendre més de pressa. Permet disfrutar-la millor amb els fartons.
 Gelada: en format polo sense afegits o en format crema, amb llet o nata afegida.

Classes d’orxata segons l’elaboració

Segons el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Xufa de València podem diferenciar quatre tipus d’orxata segons el sistema d’elaboració i conservació.

Natural

Es prepara amb la proporció adequada de xufa, aigua i sucre perquè el producte tinga un mínim de 12% de sòlids solubles expressats com ºBrix a 20 °C. El seu contingut mínim de midó serà del 2,2% i el de greixos, del 2,5%. Tindrà un pH mínim de 6,3. Els sucres totals expressats en sacarosa superaran el 10%. Tant el midó com els greixos procedixen exclusivament dels tubercles utilitzats en la preparació de l’orxata.  Es pot presentar líquida, granissada o congelada.


Natural pasteuritzada

És l’orxata que ha sigut sotmesa a un tractament de pasteurització per davall de 72 °C, sense addició d’additius ni coadjuvants tecnològics. La composició i les característiques organolèptiques i fisicoquímiques seran les mateixes que les de l’orxata natural.Esterilitzada


Se sotmet a un procés tecnològic que en transforma o suprimix totalment o parcialment el contingut en midó, i després de l’envasament es processa amb un tractament tèrmic que assegura la destrucció dels microorganismes i la inactivitat de les seues formes de resistència. El producte tindrà un mínim d’un 12% de sòlids solubles a 20 °C. El contingut mínim de greixos serà del 2% i estos greixos procediran exclusivament dels tubercles utilitzats. El pH mínim és de 6,3 i els sucres totals expressats en sacarosa superen el 10%.


UHT


Se sotmet a un procés tecnològic que en suprimix o en transforma, totalment o parcialment, el contingut en midó, i es processa mitjançant un tractament tèrmic UHT que després d’un envasament asèptic assegura la destrucció dels microorganismes i la inactivitat de les seues formes de resistència, d’acord amb el que es definix en l’apartat de “Característiques microbiològiques” previst en el Reial decret 1338/1988. El producte tindrà un contingut mínim del 12% de sòlids solubles a 20 °C. El contingut mínim de greixos serà del 2%. El pH mínim és de 6,3 i els sucres totals expressats en sacarosa superaran el 10% en el cas d’utilitzar sucre o sucres.