Què es la RGPD i com podem proteger les nostres dades personals? 

El Reglament de Protecció de Dades (RGPD) té com a objectiu protegir la privacitat de les persones en relació amb el tractament de les seues dades personals que fan les empreses i també l’Administració. Este reglament és una norma europea; per tant, s’ha d’aplicar tant a Espanya com en tots els països que formen la Unió Europea.

a examen

Compartix


La RGPD establix una sèrie de principis i requisits que han de complir les empreses o l’Administració quan processen dades de les persones. Per a poder fer-ho, establix una sèrie de drets en relació amb les seues dades de caràcter personal que poden exercir. Els drets són de supressió, accés, rectificació o portabilitat, dret a no ser objecte de decisions automatitzades i limitació del tractament.

Com hem de procedir si volem exercir un d’estos drets?

  1. El primer que hem de fer és identificar el responsable del tractament, que serà l’empresa o entitat a qui hem facilitat les dades. Si no ho tenim clar i hem facilitat les dades online, podem consultar la nota legal, que sempre està al peu de la web on hem entrat.
  2. Una vegada localitzat este responsable, hem de contactar amb ell: normalment, en la web o en el formulari on hem omplit les dades tindrem una adreça electrònica on escriure, encara que qualsevol forma de comunicació és vàlida i l’empresa o entitat ha d’acceptar-la.
  3. Després formularem la nostra petició: és a dir, informarem del que necessitem que faça l’empresa amb les nostres dades (suprimir-les, modificar-les, etc.), li comunicarem que no volem que ens envie publicitat o li plantejarem la qüestió o el dubte que tinguem. L’empresa ens ha de contestar en un mes (si no és una qüestió molt complexa, ja que en este cas pot allargar la resposta) i nosaltres haurem d’identificar-nos (per motius de seguretat, ha de quedar clar que efectivament som la persona que diem ser). Per a identificar-nos, l’empresa ens pot demanar dades o còpia del DNI.
  4. Si l’empresa no ens contesta en el termini indicat o no estem d’acord amb la resposta, podem presentar una reclamació davant l’Agència de Protecció de Dades.