Raons per a consumir fruita i verdura ecològica

Respecten el medi ambient, afavorixen l’economia local i són productes de temporada. Cada vegada hi ha més gent que se suma al consum de fruita i verdura ecològica. Una decisió que es basa no només en el sabor, sinó en molts altres factors que t’expliquem a continuació.

és eco, és lògic

Compartix


Els termes ecològic, biològic i orgànic s’utilitzen per a identificar la producció d’aliments que s’obtenen a partir de mètodes d’agricultura, ramaderia i transformació agrària, controlada i certificada, amb la finalitat que en la seua composició no apareguen productes tòxics, químics, transgènics o que puguen afectar l’aliment. Els tres termes estan protegits per la Unió Europea per a designar aquells aliments que s’han produït seguint els reglaments corresponents. Al nostre país, els termes protegits són biològic i ecològic, o les seues abreviatures bio i eco. Qualsevol aliment que incorpore a l’envàs algun d’estos termes ha d’estar certificat per un organisme de control.

És millor consumir fruita i verdura ecològica que estos aliments cultivats de manera convencional? Hi ha un ampli debat en este sentit. La decisió depén de cada u i té en compte l’impacte ambiental, comercial, sociocultural o econòmic de la producció. 

Menjar productes ecològics s’està consolidant a Espanya


Et donem una sèrie de raons perquè pugues decidir:

• El cultiu ecològic és més sostenible. Com que no utilitza pesticides ni fitosanitaris de síntesi química, es limiten els residus que passen a la terra, estos no contaminen les aigües subterrànies ni els terras i l’estalvi energètic és més gran que el d’altres cultius convencionals. A més, com que utilitzen tècniques més respectuoses amb el medi, es genera un augment de l’activitat biològica del terra.

• Respecta els cicles de la naturalesa. La fruita i la verdura ecològica es cultiva al sol, sense hivernacles. Els productes són collits en el punt de maduresa òptim i per això solen ser més gustosos.

• Potencia el desenvolupament a les zones rurals. Este tipus d’agricultura requerix més volum de treball, fet que repercutix positivament en les zones rurals on es cultiva la fruita i la verdura ecològica, mitjançant la creació d’ocupació local.


Menjar productes ecològics s’està consolidant a Espanya. Així ho reflectixen les xifres de creixement del consum de fruita i verdura que té certificats ecològics. Les dades parlen que, al nostre país, el consum ecològic va créixer un 14 % en 2017, encara que la presència de productes ecològics a les llars espanyoles (42 %) continua sent baixa respecte de la mitjana d’altres països europeus (80 %).