Aigües embotellades, quines són les millors?

L’aigua és el principal component del nostre organisme i un recurs vital. A més de la hidratació, millora la digestió, elimina toxines, conté minerals i a més ens ajuda a mantindre la temperatura corporal.

a examen

23 octubre 2016

Compartix

Sempre s’ha dit que la millor forma de calmar la set és bevent un bon got d’aigua. Cap altre líquid alleuja de manera tan ràpida esta necessitat. Això correspon a una simple qüestió: l’aigua és el component principal del cos humà i representa al voltant del 60% del pes d’un adult.

Per a reposar les pèrdues diàries d’aigua, l’Agència Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) recomana un consum d’aigua de 2,5  litres/dia per als homes i al voltant de 2 litres diaris per a les dones. Tanmateix, la quantitat que necessita cada persona depén de factors com l’edat, el pes, el clima i la dieta.

Els últims anys, bé per la duresa de l’aigua corrent en algunes zones, per la preferència del sabor o por les seues qualitats especials, l’aigua envasada s’ha fet un lloc al cistell de comprar.

Entre les aigües embotellades podem distingir:

• Aigua mineral natural
S’obté directament de brolladors naturals o fonts perforades d’aigua subterrània. La seua composició i la qualitat del seu flux són constants, tenint en compte els cicles de les fluctuacions naturals menors, fet que la diferencia d’altres masses d’aigua (rius, embassaments o llacs), que poden estar exposades a abocaments. Conté determinades sals minerals, oligoelements o altres constituents. Es recull en condicions que en garantixen la puresa microbiològica original i la composició química en els seus constituents essencials. S’embotella prop del punt d’emergència de la font, adoptant precauciones higièniques especials, i no se sotmet a altres tractaments.

• Aigua de font

Emergix espontàniament a la superfície de la terra. A diferència de la mineral natural, la seua composició no és constant i pot variar.

• Aigua potable preparada

Són aigües que s’han sotmés als tractaments fisicoquímics necessaris perquè complisquen els requisits sanitaris.


UN AIGUA PER A CADA NECESSITAT


QUÈ OCORRE AMB L'AIGUA DE L'AIXETA?

Procedent de l’aigua de pluja, es tracta generalment d’aigua superficial recollida i tractada amb els controls de seguretat i desinfecció més estrictes, per la qual cosa podem consumir-la sense temor.
Encara que el sabor varia segons les zones i, sobretot a les zones costaneres, solen ser molt més dures i fortes en sabor. Per això, molta gent opta per l’aigua embotellada.