Vins ecològics, compromesos amb l’entorn 

 Encara que a Espanya el consum de vins ecològics ha començat a despertar-se en l’última dècada, a Europa estos tipus de vins són habituals des de fa anys. Pel desconeixement en este àmbit, al consumidor li sorgixen molts interrogants: en què es diferencia un vi ecològic d’un de tradicional? Com puc distingir-los? Quins beneficis per a la salut té un vi ecològic respecte dels altres?

és eco, és lògic

Compartix


Cada volta són més els cellers que decidixen enfocar part dels seus esforços a elaborar vins ecològics o orgànics. La demanda internacional, unida a la creixent inquietud per este tipus de vins, són les raons per les quals algunes empreses han fet el salt. Encara que el consumidor d’ací comença a interessar-se cada volta més per este producte, el 80% de la producció s’exporta. En 2015, un estudi situava Espanya com el primer productor mundial en vins ecològics.

Les pràctiques ecològiques contribuïxen a tindre un entorn més sostenible i el consumidor cada vegada està més conscienciat amb el medi ambient. Molts cellers han canviat la seua manera d’entendre este tipus de vi. D’incloure’n en el seu catàleg com una decisió merament comercial, han passat a apostar per ells d’una forma més ideològica i a involucrar-se en la seua elaboració amb el compromís de millora i respecte per l’entorn.

Perquè un vi siga ecològic, ha de complir una sèrie de requisits que s’emmarquen dins de la denominació “Agricultura ecològica”, que a Espanya està regulada legalment des de 1989 i que ha anat adaptant-se a les normes europees al llarg dels anys. Este segell ecològic permet diferenciar el vi i garantix que el producte final es produïx davall els criteris que establix la Unió Europea.COM S'ELABORA? 

Elaborar un vi ecològic suposa un esforç addicional per a un celler, ja que per a obtindre la denominació de cultiu ecològic, les vinyes han de passar un control inicial que dura aproximadament dos anys, durant els quals es purguen de qualsevol possible residu no orgànic. A més, les taxes que han de pagar són més altes, per la qual cosa produir un vi ecològic és més car que un de tradicional. Tot i això, els preus per al client final s’han anat equiparant i pràcticament ja no hi ha diferències entre un vi tradicional i un altre d’orgànic. Des del començament del procés, se seguixen una sèrie de criteris que suposen un respecte pel medi ambient i la sostenibilitat. Per als camps s’utilitzen adobs orgànics naturals, d’origen vegetal o animal, com el fem o el compost. Estan totalment prohibits els adobs minerals.


Per a obtindre la denominació de cultiu ecològic, les vinyes han de passar un control inicial que dura aproximadament dos any


El vi ecològic s’elabora a partir de raïm ecològic certificat, que ha de ser veremat a mà. Per a collir el raïm es tria el millor moment de maduració, normalment en dies posteriors a la collita del vi tradicional. El control de plagues, la conservació i l’embotellat del vi han de fer-se sense tractaments químics.

No s’ha de confondre el vi ecològic amb el denominat vi natural. Este últim s’obté amb la mínima intervenció possible, tant en el cultiu com en la collita del raïm i el procés d’elaboració al celler, encara que la procedència del raïm no ha de ser obligatòriament ecològica. Per a distingir-los a simple vista, n’hi ha prou de mirar si en la contraetiqueta figura el segell d’agricultura ecològica o no.