Què significa que un producte tinga segell de benestar animal?

El certificat de benestar animal, basat en els estàndards europeus de Welfare Quality, garantix al consumidor un producte d’excel·lència i qualitat.

saber comprar

Compartix


Els últims temps, l’interés de la societat per conéixer quines són les condicions de vida, criança i sacrifici dels animals que consumix, o els seus derivats, ha anat en augment. De fet, cada vegada hi ha més productes que disposen d’algun segell d’este tipus en els envasos.

Ja no n’hi ha prou de conéixer l’origen del que mengem, ens interessa saber-ne més: com és la seua alimentació, el seu entorn i, en definitiva, assegurar-nos que els animals han sigut criats en unes condicions dignes. Oferir informació clara, rigorosa i contrastada reflectix un compromís amb la societat.

Però en què consistix exactament este tipus de certificats? Com s’aconseguixen?

AENOR BENESTAR ANIMAL


El segell de benestar animal d’AENOR està basat en els estàndards europeus de Welfare Quality, que, a més dels aspectes relacionats amb l’alimentació i les cures, té en compte aspectes com l’estat emocional o l’absència del dolor. Els seus quatre pilars fonamentals són:

  • Alimentació: s’analitza la dieta de l’animal, que ha de ser equilibrada i en les quantitats requerides, així com l’estat visual per a comprovar que no patix desnutrició ni problemes associats a esta. També es comprova que l’animal dispose sempre d’aigua i que se li aporten els suplements necessaris segons la seua dieta.
  • Allotjament: és important que els animals disposen de zones refrigerades on protegir-se si les temperatures són elevades, així com de zones seques i amb calefacció en èpoques més fredes, i que a més puguen moure’s lliurement per les instal·lacions. També es valora la netedat de l’animal i que dispose d’una zona de descans adequada.
  • Salut: s’avalua si els animals estan sans i també quins controls es fan sobre la seua salut, així com si el veterinari va regularment a l’explotació, si seguix una pauta sanitària preventiva o si hi va amb rapidesa quan es presenta un problema. S’avalua, a més, el percentatge de mortalitat en l’explotació o l’absència de pràctiques doloroses per als animals, com el tall de cues, de cornamenta, etc.
  • Tracte: també es comprova l’absència de maltractaments, per exemple observant la distància a la qual les vaques, les ovelles, els porcs, etc. reculen davant la presència humana. També s’observa, en el cas dels ramats, si van tots junts o si hi ha algun membre exclòs o marginat.

Segons explica AENOR, cada espècie animal és avaluada d’acord amb el protocol de Welfare Quality i AWIN® específic per aella per auditors autoritzats i qualificats. Després de l’avaluació detallada, s’obté una puntuació que donarà lloc al nivell en què es troba l’establiment auditat, si se supera el nivell mínim establit per a cada cas, i, partint entot moment del compliment amb els requisits legals d’aplicació, l’establiment obtindrà la certificació. Esta certificació garantix una auditoria exhaustiva en totes les fases de producció i la màxima informació i transparència al consumidor.


SEGELL COMUNITARI DE BENESTAR ANIMAL

A Europa no hi ha encara un segell europeu comú que certifique els processos de benestar animal de tota la cadena alimentària. Alguns països com Alemanya, Dinamarca o el Països Baixos estan implantant ara un sistema d’etiquetatge, similar al dels ous, que distingix la qualitat de la carn, principalment de porcí.

 Mentre això es posa en marxa, a Espanya també es fa camí cap a les bones pràctiques de tota la cadena de valor. A més del segell Welfare Quality d’AENOR hi ha altres certificacions pròpies, com ara:


  • Interporc Animal Welfare Spain (IAWS): es tracta d’un segell propi de l’Organització Interprofessional Agroalimentària del Porcí de Capa Blanca (Interporc), que garantix les bones pràctiques en tota la cadena de valor de la producció de carn de porc.


  • ANDA: este segell és el que certifica que la producció d’ous ecològics i de corral complix la legislació sobre benestar animal i, a més, va un pas més enllà, ja que buscar millorar en l’entorn i el desenvolupament rural. Este segell l’ha creat l’Associació Nacional per a la Defensa dels Animals.


D’altra banda, el sector carni espanyol també treballa per crear un segell comú, que servisca de base per a totes les explotacions ramaderes. Cada subsector (oví, porcí, caprí, de pollastre, de conill, etc.) treballa actualment en un reglament tècnic adaptat a les seues necessitats, que després es posarà en comú per a arribar al certificat unificat.

I, d’altra banda, l’Associació Nacional de Transportistes d’Animals Vius també treballa per certificar la qualitat i les bones maneres de fer dels professionals que transporten animals vius que després s’introduiran en el mercat alimentari.