Falta d’atenció en xiquets: com es pot gestionar 

Vols saber com es gestiona la falta d’atenció en els xiquets? És possible treballar este aspecte i ajudar-los perquè no els supose un problema.

cures infantils

Compartix

L’atenció és una habilitat mental que ens permet processar informació i que inclou estimulació externa i interna, pensament i memòria. Mantindre una bona atenció és fonamental en el procés d’aprenentatge.


Què causa la falta d’atenció en xiquets?

Molts xiquets tenen una capacitat d’atenció de curta duració, es distrauen fàcilment i tenen problemes per a seguir les instruccions o per a quedar-se quiets. L’elevat nombre d’estímuls i d’informacions noves que reben els xiquets en l’era digital els conduïx a una dispersió important i a una disminució de la concentració i, inclús poden arribar a desenvolupar problemes d’estrés. Per això, aprendre a mantindre l’atenció i seleccionar un estímul determinat d’entre tots els que tenen al voltant es convertix en una tasca difícil per a les famílies i els docents.


La intrusió de les noves tecnologies també influïx en la capacitat d’atenció del menor, com en el seu moment va passar amb la televisió. El mòbil s’utilitza moltes vegades com a estratègia per a distraure el xiquet: aconseguir que s’acabe el menjar, que es tranquil·litze o que es vista. Amb estes tècniques, el cervell aprén que, quan s’ha de concentrar o esforçar, té permís per a distraure’s.

Tècniques per a gestionar l’atenció dels xiquets

 • La sorpresa i la curiositat: tot el que és nou capta l’atenció del xiquet durant 15 minuts o més, però si hi ha circumstàncies com fam, son, malaltia o necessitat fisiològica, la distracció arribarà molt més de pressa.
 • Elements no rutinaris: el xiquet tendix a desconnectar si preveu el que ha de passar.
  Compartir moments del joc: jugar amb ell el motiva a entretindre’s més allà de les pantalles.
 •  Els jocs de memòria, d’ordenar, de seguir seqüències o de complir tasques en un temps determinat li estimulen l’atenció.
 • La cooperació: els cervells estan molt més actius quan treballen els uns amb els altres, interconnectats.
 • L’humor: permet que el cervell es relaxe, que es genere un clima socioemocional positiu i que es renove l’atenció.

  Consells per a evitar distraccions

 • Mantindre l’habitació d’estudi amb l’imprescindible. Els dispositius electrònics, videojocs, mòbils... estaran fora en el moment de fer els deures diaris, i l’espai estarà net i ordenat, amb bona ventilació i llum.
 • Establir un període de temps per a cada activitat o tasca, i que no siga massa llarg, perquè puguen crear-se rutines mentals d’atenció i concentració.
 • Dormir prou segons cada edat, ja que el cansament no és un bon aliat per a una atenció plena.
 • Definir les tasques i obligacions dels nostres fills de manera periòdica: què han de fer, com ho han de fer i elaborar una llista de tot.
 • Detectar el moment del dia en què el xiquet es concentra més fàcilment, perquè siga en eixe moment quan faça les tasques que requerixen més atenció.
 • Dieta equilibrada, perquè una bona alimentació és bàsica per a afrontar el dia, amb aliments rics és fòsfor, àcids grassos Omega-3 i calci.
 • Exercicis de mindfulness, centrant-los en el present i en l’activitat d’ara. Hui dia, la nostra consciència està immersa en entorns de soroll i de pressa, estem permanentment preocupats, dispersos i ansiosos, per això es fa necessària la calma emocional des dels primers anys.