Hidratar-se bé per a viure millor

Els líquids i els aliments ens aporten la hidratació que el nostre organisme necessita, encara que no en la mateixa proporció. Segons els experts, hem de beure sense esperar a tindre set. La quantitat de líquids que hem de prendre depén de l’edat, del gènere i l’activitat física que realitzem.

SALUT I BELLESA

8 agost 2016

Compartix

Encara que continua considerant-se com la germana menuda de l’alimentació, la hidratació s’ha convertit en un factor fonamental dins de la nutrició i de la salut en general. A més, agafa protagonisme en les èpoques de més calor.

 En este sentit, i de la mateixa manera que cal portar una alimentació saludable, una ingesta de líquids adequada, de forma constant i al llarg de tot el dia, és clau per al bon funcionament del nostre organisme. Resulta fonamental per a contribuir a un millor rendiment físic i al manteniment adequat de les funcions cognitives.

A CADA EDAT LA SEUA HIDRATACIÓ

La ingesta diària recomanada de líquids és de 2 litres en dones adultesi de 2,5 litres en homes, segons indica l’European Food Safety Authority(EFSA). En els més menuts, les recomanacions varien segons l’edat: mentre queentre els 4 i els 8 anys el consum ideal de líquids és d’1,6 litres al dia,entre els 9 i els 13 anys els xiquets haurien d’ingerir 1,9 litres cada dia iles xiquetes, 2,1 litres diaris, segons indica l’EFSA.

Però… per què és tan important que beguem líquids de forma continuada? L’aigua és un nutrient essencial que obtenim a través dels aliments i begudes que consumim al llarg de tot el dia, però al contrari que altres nutrients, este líquid no es pot emmagatzemar en l’organisme. De fet, cada dia perdem entre 2 i 2,5 litres d’aigua, xifra que s’incrementa si, a més, realitzem algun tipus d’activitat física.

Segons la directora del Grup de Recerca VALORNUT i catedràtica de Nutrició de la Universitat Complutense de Madrid, la professora Dra. Rosa María Ortega, “es recomana que un 75-80% del líquid que ingerim cada dia provinga de begudes i el 20-25% restant, dels aliments”.

“Es recomana que un 75-80% del líquid que ingerim cadadia provinga de begudes i el 20-25% restant, dels aliments", segons la Dra. Ortega.

BEURE SENSE ESPERAR A TINDRE SED

Per a evitar els estats de deshidratació, els experts recomanen beure aigua o altres líquids sense esperar a tindre set. Encara que esta és una premissa senzilla, la veritat és que són molts els espanyols que només beuen líquid quan tenen set, la qual cosa podria implicar que ja hi haja una certa deshidratació en l’organisme.

 Així i tot, la conscienciació de la població sobre la importància de mantindre una hidratació adequada, sobretot, en situacions ambientals determinades, és cada volta més gran. “Amb una deshidratació lleu, de tan sols el 2%, ja resulten afectades habilitats cognitives, com la memòria a curt termini, l’atenció i la coordinació visuomotora. En nivells superiors, es produïx un descens en la capacitat d’alerta i concentració, a més que augmenta el cansament, la fatiga i la somnolència”, segons apunta el president de la Fundació per a la Recerca Nutricional (FI), president de l’Acadèmia Espanyola de Nutrició (AEN) i catedràtic de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria, el professor Dr. Lluís Serra-Majem.

ATENCIÓ ESPECIAL EN EMBARASSADES I PERSONES PAJORS

Mantindre una hidratació adequada és important en la nostra vida diària, però adquirix un protagonisme especial si parlem de dones embarassades o en període de lactància i de persones majors.

Segons l’EFSA, és recomanable que les dones embarasses augmenten la quantitat de líquid que ingerixen, tenint en compte el consum d’energia que fan. Però, a més, és important incrementar la ingesta de begudes durant el període de lactància en 700 ml/dia respecte de les no-lactants, fet que suposa arribar als 2,7 litres de líquid cada dia.

 Quant a les persones majors, cal tindre en compte que la sensació de set disminuïx amb l’edat, per la qual cosa solen consumir menys líquid, i això els pot comportar una deshidratació. En este sentit, es recomana que este col·lectiu bega més sovint i en quantitats més xicotetes per a aconseguir una hidratació adequada.

MÉS ACTIVITAT FÍSICA, MÉS LÍQUID

EEn èpoques com l’actual, on eixir a córrer s’ha convertit en una moda d’allòmés sana, també és necessari posar l’accent en el fet que les persones que fanactivitat física intensa i prolongada han d’hidratar-se. I no només mentre es fal’exercici, sinó també abans i després. A més, si es participa en competicionso carreres de llarga duració, s’ha de prendre begudes específiques que continguenuna composició adequada d’hidrats de carboni i electròlits per a compensar eldesgast hídric.