Petards: recomanacions i precaucions

Després de la Crida de l’últim diumenge de febrer, “ja estem en falles!” a València i la seua província, així com en molts pobles de la Comunitat Valenciana. Parlar de Falles és parlar de soroll i de pólvora, de petards, despertades, mascletades i castells de focs, una tradició fallera molt arrelada, especialment per als xiquets, que estan tot un any esperant estos dies per a encendre les metxes. Et contem alguns consells, usos i precaucions per a disfrutar dels petards amb total seguretat, segons l’edat de cada xiquet

cures infantils

Compartix

 


El primer que has de saber és que l’ús d’articles pirotècnics en llocs no habilitats pot ser una infracció greu, amb multes que oscil·len entre 601 € i 30.000 €, per exemple tirar petards en actes no oficials, ni organitzats per una falla ni en una zona delimitada per a focs.


Precaucions principals


-Encendre el petard a terra, ja que la metxa pot fallar.


-No ficar petards en l’interior d’envasos de plàstic o llandes, que poden generar metralla.


-No manipular ni extraure el contingut dels petards, ni disparar els que estiguen trencats.


-No guardar els petards en les butxaques, ja que podrien explotar.


-Respectar sempre la distància de seguretat.


-Si un petard no s’encén bé, no l’hem de tocar ni arreplegar, i no hem arreplegar mai restes que hagen quedat d’altres artificis.


Petards i xiquets

Els xiquets hauran de portar una autorització per escrit dels pares o tutors que certifique que han rebut la formació necessària i que pot ser requerida per l’autoritat competent. A més, per a les despertades, on es tiren trons de bac, és obligat obtindre el certificat com a consumidor reconegut com a expert (CRE).


També es recomana comprar els petards en llocs autoritzats, ja que està prohibida la venda ambulant o per unitats soltes. I cal fixar-se en l’etiquetatge, que ha d’estar en castellà i hi ha de figurar:

- Nom i adreça del fabricant o de l’importador
-Nom i tipus d’article
-Edat mínima i categoria corresponent
-Instruccions d’ús
-Any de producció (per a les categories 3 i 4)
-I, si és el cas, la distància mínima de seguretat.


Petardos: recomendaciones y precauciones

Petards per edats

Els menors només podran tirar petards de categoria 1 i 2. A continuació t’expliquem quines són les categories, segons l’edat:


- Categoria 1: 8 anys. Petards de perillositat molt baixa i poc de soroll, com ara bengales, boles de fum, bombetes i fonts.


- Categoria 2: 10 anys, de perillositat baixa i nivell de soroll baix com el tro de metxa, els xinesos, la xiulada i el tro, el correcames, el remolí de rotació o les fonts de classe II.


- Categoria 3: 18 anys. Articles de perillositat mitjana per a tirar-los en una gran superfície i que tinga un nivell de soroll no perjudicial per a la salut.


- Categoria 4: artificis de pirotècnia de perillositat alta destinats a l’ús exclusiu per a experts , també denominats “artificis de pirotècnia per a ús professional”.


Petardos: recomendaciones y precauciones

Petards y mascotes

L’oïda dels gossos, els gats i els animals en general és molt més sensible que la de l’humà, per la qual cosa els sons forts podrien arribar a danyar-los el timpà. A més, un soroll alt o sobtat com el d’un petard suposa un canvi, una alteració brusca per a les nostres mascotes, que estan acostumades a les rutines. Segons el tipus d’animal, poden patir taquicàrdia, tremolors, falta d’aire, salivació, nàusees o atordiment.

Algunes precaucions:

Gossos i gats


-Si s’ha de quedar sol, és preferible deixar-lo dins de casa, en una habitació on estiga còmode i se senta segur, amb els seus joguets, el seu “llit” i molta aigua.


-Ha de portar el collaret ben ajustat al coll perquè no es puga enganxar amb res i ofegar-se.


-En el cas dels gossos, es recomana que una hora abans que comencen els petards o els castells de focs facen molt d’exercici i que després menge el seu menjar preferit, perquè estiga relaxat. I si l’has de traure al carrer, evita l’hora de més soroll i porta’l sempre lligat, per a evitar que s’escape.


Conills i ocells


-Es recomana deixar-los en les seues gàbies en una zona de la casa que estiga tan allunyada com es puga dels sorolls i de les llums dels castells o els focus de la revetla.


-A més, podem cobrir la gàbia amb algun material que aïlle el so, però sempre garantint una bona ventilació.