Productes integrals, tot sobre ells

Coneixes la normativa que regula els productes integrals?És el mateix un producte integral que ric en fibres? Descobrix més sobre els productes integrals.

saber comprar

Compartix


Què faríem sense el pa?

Es complix un any des que va entrar en vigor a Espanya la nova normativa sobre la qualitat del pa, que preveu uns requisits més estrictes per a considerar un pa integral i establix categories per a diferenciar este aliment. L’objectiu principal és crear un marc general de qualitat respecte de la producció d’este producte.

La norma de qualitat del pa garantix als consumidors l’adquisició de productes de qualitat etiquetats perfectament, segons el Ministeri Agricultura. A més, perquè un pa siga considerat integral, exigix que el 100% de la farina utilitzada siga integral.

D’altra banda, quan el pa no estiga elaborat amb farina 100% integral haurà d’indicar en la dominació del producte el percentatge de farina integral respecte del total de farines utilitzades, seguit del nom del cereal. També concreta la definició de massa mare i s’establixen els requisits per a utilitzar la denominació “elaborat amb massa mare”. A més, la normativa explica detalladament l’ús d’altres denominacions com ara pa multicereal o de pans elaborats amb farina de cereals i llavors.


És el mateix integral que ric en fibra?

Els cereals integrals són aquells, com el blat, l’arròs o la dacsa, que mantenen la capa externa del gra que comprén el segó i el germen, i que afavorixen el nostre trànsit intestinal.

Perquè un producte siga reconegut legalment com a “font de fibra”, ha de contindre com a mínim 3 grams de fibra per cada 100. Per tant, un aliment pot ser ric en fibra sense ser integral, afegint a la farina altres ingredients com el segó. Perquè siga integral, com s’ha comentat al començament, ha de contindre el 100% de farines integrals.

Quan vages al supermercat recorda…

- El pa integral, ara sí, contindrà entre els seus ingredients només farines integrals.
- Productes com les galletes, els snacks o els cereals han quedat fora de la normativa i, per tant, quan llegim frases del tipus “amb gra sencer”, “a base de cereals” o “integral”, no significa que s’hagen elaborat només amb farines integrals.
- Llig sempre els ingredients i la seua proporció, és l’única manera de saber el que menges.