Propietats del pròpolis

El pròpolis és  un producte natural que produïxen les abelles per a construir, reparar i protegir el buc. Al pròpolis se li atribuïxen nombrosos beneficis per a la salut. Et contem les principals propietats d’esta substància.

a examen

15 maig 2019

Compartix


El pròpolis és una substància que produïxen les abelles a partir de la resina de determinats  arbres i altres plantes que estos insectes utilitzen per a construir i reforçar el buc, omplir clavills i endurir les cel•les de la bresca.

 El pròpolis té un efecte protector doble, ja que reforça l’estabilitat del buc, amb la qual cosa reduïx les vibracions, i tanca l’entrada de possibles agressors, com són alguns paràsits. Però el pròpolis no és només útil per a les abelles, també ho és per a l’home. Per les nombroses propietats que té, esta substància resinosa s’ha utilitzat des de l’antiguitat amb diverses finalitats relacionades amb la medicina natural.


El pròpolis s’arreplega dels bucs raspant o bé utilitzant paranys. L’arreplega es fa a la primavera, ja que durant l’hivern és necessari en el buc.  

Composició del pròpolis

La composició química del pròpolis varia molt de regió a regió en funció de la vegetació i de l’estació de l’any i fins i tot del tipus d’abelles que l’obtenen.

 Els pròpolis de climes temperats de l’hemisferi nord tenen aproximadament 50 constituents, principalment resines i bàlsams vegetals que contenen flavonoides i àcids fenòlics. Són els responsables de la majoria de les accions terapèutiques d’esta substància. 

El pròpolis conté, a més, ceres, olis essencials, àcids grassos i pol•len.

Beneficis del pròpolis

 Segons han demostrat alguns estudis, el pròpolis té diverses propietats medicinals. Les més destacades són:

- Antisèptica: reduïx la possibilitat d’infecció.

Antifúngica:: capaç d’inhibir el creixement de fongs


Com es pren el pròpolis

 El pròpolis es pot prendre líquid, en càpsules, comprimits, xarops o mesclat amb altres productes, com ara mel amb pròpolis. 

A nivell dermatològic, es comercialitza en cremes, cosmètics, locions i sabons. Per a conservar-lo,  es recomana emmagatzemar-lo en un lloc sec i fresc, allunyat de la llum, i mantindre el recipient ben tancat perquè no perda les propietats.


No s’aconsella que es prenga durant l’embaràs i la lactància, tampoc en pacients amb asma, així com en persones al•lèrgiques als productes derivats de les abelles, a les coníferes o als àlbers.

 Encara que no s’hi han trobat contraindicacions ni reaccions al•lèrgiques o tòxiques per sobredosi, abans de començar a utilitzar pròpolis és recomanable consultar un metge.