5 beneficis de treballar per objectius

Les empreses de hui dia han hagut de superar les seues velles creences per a adaptar-se als canvis socials. Per a fer-ho, han implementat noves formes d’organització orientades a la innovació, la creativitat i l’estímul de la iniciativa.

coneix-te

10 agost 2018

Compartix

S’ha passat així del concepte home-màquina, en el qual el treballador havia de fer una funció definida, sense necessitat de “pensar”, al protagonisme de les persones en els models d’organització actuals, que combina la persona, la tecnologia i els processos.

Així, doncs, les competències dels treballadors enteses com els seus coneixements, el seu saber fer i l’actitud proactiva cap a la faena s’han convertit en un element estratègic de les empreses per a donar resposta a les exigències dels mercats.

La forma de gestionar estes competències ha sigut motiu d’interés en els múltiples estudis sobre l’organització del treball. Una de les metodologies que ha resultat més efectiva per a esta finalitat és el treball per objectius. El volum d’empreses que incorporen esta fórmula continua augmentant cada dia.

Els beneficis d’esta metodologia són molts, superen de manera significativa l’organització del treball per temps. Quan el treballador ha d’estar al seu lloc un nombre determinat d’hores i s’instal·la la màxima de “si complisc amb l’horari, complisc amb el meu treball”, la rutina pot acabar provocant falta de motivació i una productivitat més baixa.


Com es pot implantar la metodologia?

Les principals dificultats que trobarà l’empresa a l’hora d’incorporar-se a treballar per objectius estaran relacionades amb la definició dels mateixos objectius, les responsabilitats de cada treballador en termes de resultats i la coordinació amb altres treballadors o altres departaments.

L’avanç de la tecnologia afavorix que moltes de les empreses que ixen hui dia tinguen un format en línia, amb treballadors distants geogràficament. Este tipus d’empreses han desenvolupat aplicacions per a monitoritzar els empleats i fer entregues i pagaments.

Així i tot, les empreses que continuen treballant amb un format més tradicional, presencial i amb un horari marcat també han anat incorporant objectius concrets per tasques i temps. Han anat observant com això ha augmentat la satisfacció dels seus treballadors, així com la seua productivitat. Hui dia, este canvi s’associa a avanç i modernitat.


  

Vegem a continuació quins beneficis ens aporta el treball per objectius:


1.Augment de l’eficiència

El treballador se sent responsable del seu treball, té un impuls més gran a complir les seues tasques i cada objectiu aconseguit es convertix en un reforç per a continuar en el seu treball.

2.Delimitació clara de rols laborals

La diferenciació de les funcions de cada treballador i de les seues responsabilitats permet observar amb transparència la seua aportació concreta a l’èxit de l’empresa, així com les seues habilitats i possibles talents.

3.Valoració dels resultats

Permet l’avaluació concreta dels assoliments, així com de les dificultats trobades per a poder esmenar-les. L’empresa pot mesurar els temps, els costos i els resultats.

4.Afavorix l’autocontrol i l’autoavaluació dels treballadors

El treballador té més llibertat per a autogestionar-se, cosa que afavorirà la busca de noves solucions i millors estratègies per a abordar el seu treball. Sentirà una competitivitat sana per tindre cada volta més èxit.

5.Millora les oportunitats de promoció professional

Aconseguir resultats i percebre que es valoren ajudarà que el treballador se senta més identificat amb l’empresa, que se senta més motivat per a seguir la seua formació i aportar més actius personals a la seua organització.

També en la vida personal

Encara que la metodologia de treballar per objectius va sorgir en l’àrea de l’organització del treball a fi de millorar la productivitat laboral, és fàcilment extrapolable a l’àmbit del desenvolupament personal.

Ens volem desenvolupar plenament en totes les facetes de la vida, personal, familiar, social i laboral. En canvi, el nivell de satisfacció personal no dependrà tant de les coses que aconseguim com de la percepció d’haver aconseguit metes i objectius concrets.

Programar adequadament objectius personals i aconseguir-los ens pot fer molt feliços, de la mateixa manera que es pot estar molt deprimit encara que objectivament es tinguen moltes coses i bones condicions de vida, si no es perceben com un assoliment.

Proposar-se objectius personals assolibles augmenta la motivació i fa evolucionar i progressar. Si planifiquem objectius rellevants, ens esforcem per aconseguir-los i sabem valorar-los, el nivell de satisfacció i benestar ens acompanyarà de forma habitual.