Què és el respecte?

Respectar implica acceptar i comprendre maneres de pensar diferents de la pròpia. No n’hi ha prou de tolerar, suposa assumir esta postura com a vàlida,encara que no es compartisca, suposa un reconeixement del valor i la dignitatde l’altre, a pesar de la diferència.

coneix-te

Compartix


Cada vegada es fa més necessari parlar d’ètica i valors en el món en què vivim, un món molt marcat pels avanços científics i la globalització.

Els valors socials han anat canviant pel fet que la societat actual, és cada volta, més diversa i heterogènia. Sembla que s’avança cap a la reivindicació dels drets individuals i cap a un cert oblit dels drets col•lectius.

Un dels valors que ha patit una transformació important és el valor del respecte, que és un dels ingredients bàsics de qualsevol relació interpersonal. És l’element que permet la vinculació entre dos parts, ja siga entre persones o grups. Genera l’espai on la llibertat d’expressió permet intercanviar idees, debatre i reflexionar. Amb esta acceptació del punt de vista alié possibilita nous aprenentatges, i per tant, el creixement i l’evolució permanent.

No obstant això, sembla que el comportament respectuós ha caigut en desús, que “no s’estila”, que es valora més el bé individual que el bé comú. És fàcil observar, amb freqüència, comportaments molestos, com ara interrompre una persona quan parla, elevar el to de veu per a imposar-se en una conversa, desqualificar algú perquè té una opinió diferent, maltractar els béns públics, tirar fem en la natura i un llarg etcètera.

Alguns d’estos comportaments irrespectuosos poden paréixer poc importants, com ara no saludar quan s’entra en un lloc, ser impuntual o no escoltar algú que parla. De manera aïllada, semblen conductes insignificants, però la seua acumulació genera una actitud, cada volta, més individualista i menys sensible als altres.Quan són freqüents i es donen en nombrosos contextos socials, estos comportaments acaben provocant una habituació que afavorix que finalment es consideren “normals”. A hores d’ara, es poden observar entre veïns, a les escoles, en els ambients laborals, en els mitjans de comunicació, en política…

Els valors ètics s’ensenyen i s’aprenen, però també es transmeten per observació i contagi. Si es viu en un entorn on abunden els comportaments irrespectuosos, on la gent no se sent respectada, és difícil ensenyar a ser respectuós.

Cada volta és fa més necessària una educació per a la convivència ja des de la infància, orientada des d’un marc social ètic que dirigisca la mirada personal als altres, al respecte de les seues necessitats i el seus drets. Esta pràctica s’ha de dur a terme en un context social respectuós amb la diversitat i la pluralitat, en el qual es potencien les habilitats de coordinació i consens.

COM PODEM MOSTRAR RESPECTE PELS ALTRES

1. Complir i respectar les normes i les lleis comunes.

2. Cuidar els espais comuns i el medi ambient.

3. Respectar els espais i les pertinences dels altres.

4. Mostrar comprensió, escoltar i ser empàtic amb els altres.

5. Interessar-se pels altres, pel seu dia a dia i per com se senten.

6. Guardar el secret de les confidències que se’ns confia.

7. Assumir que les idees i les opinions de tots són igual de vàlides, que ningú no té la veritat absoluta.

8. Reconéixer les equivocacions i els errors propis.

9. Tindre una conducta d’inclusió cap als altres, mai d’exclusió.

10.  Mostrar reconeixement i agraïment pel que es rep.


PAUTES PER A FOMENTAR EL RESPECTE


1. Entrenar les habilitats ‘d’escolta activa’.

2. Cultivar una actitud empàtica.

3. Mostrar, explícitament, una conducta respectuosa que servisca de model per als altres.

4. Establir i complir obligacions i normes.

5. Combatre/eliminar els prejuís.

6. No fomentar els estereotips.

7. Desenvolupar l’assertivitat.

8. Utilitzar adequadament el llenguatge corporal o el llenguatge no verbal.

9. Utilitzar un llenguatge positiu.

10.  Tractar els altres com volem que se’ns tracte a nosaltres.